Ilmastonäkökulmaa maaseudun kehittämiseen

Etusivu / Ilmasto / Ilmastonäkökulmaa maaseudun kehittämiseen
Ilmastonäkökulmaa maaseudun kehittämiseen

Vielä siirtymäkauden 2021–2022 voimassa olevassa Varsinais-Suomen maaseudun alueellisessa kehittämissuunnitelmassa 2014–2020 yhtenä läpileikkaavana tavoitteena on ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen ja vähähiilisyys.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on saanut tälle vuodelle 5,12 miljoonan euron myöntövaltuuden hanke- ja yritystukiin, jotka kohdennetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen, näin myös maatalouden ilmastohaasteisiin vastaamiseen.

Ely-keskuksen lisäksi maaseudun hanke- ja yritystukia myöntävät paikalliset Leader-ryhmät. Vuosina 2021–2022 ne tulevat jakamaan maaseudun kehittämiseen Varsinais-Suomessa yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa maataloussektorille asetettiin kaksi muutostavoitetta

I Maakunta on maatalouden hiilensidonnan ja energiamurroksen edelläkävijä.
II Maakunnan voimavarana on kestävä ja uudistumiskykyinen ruokajärjestelmä.

kuvailukuva; istutusperunakoriMaatalouden osuus ilmastopäästöistä koko maakunnassa on 15 %. Maatalous on metsätalouden ohella ainoa toimiala, joka voi sitoa hiilidioksidia. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvät merkittävät ratkaisut pitkällä tähtäimellä tehdään erityisesti viljelymenetelmiin ja pellonkäytön muutoksiin liittyen.

Tilaisuuksissa ja keskusteluissa on noussut voimakkaasti esille osaamisen kehittäminen ja luotettavan tutkimus- ja kokeilutiedon tuottaminen maatalouden kehittämiseksi ilmastoystävälliseen suuntaan tuottavuusnäkökohdat huomioiden. Asiantuntevaa ja joustavaa neuvontatoimintaa pidetään tärkeänä. Maatilojen energiaomavaraisuutta halutaan kehittää aurinkoenergia- ja biokaasulaitosratkaisuilla.

Yhtenä kärkiteemana ilmastotiekartassa on Ruoka – kestävä elinkeino ja hyvinvoinnin lähde. Varsinais-Suomi on ruoantuotannon mahtimaakunta. Koko ruokaketjussa tulee lisätä tietoisuutta ruoantuotannon merkityksestä ilmastokysymysten ratkaisijana. Ruoalla on sekä tuottajille että kuluttajille vahvoja sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Maakunnan alkutuotannon jalostaminen uusia kuluttajaikäpolvia houkuttelevaksi terveelliseksi ruoaksi on osa kestävää kehitystä. Maatalouden uusiutuminen ilmastokestävämpään suuntaan on koko ruokaketjun asia.

Ilmastotiekarttaan on maataloussektorin osalta nostettu neljän kärkiteeman alle yhteensä 13 toimenpidekokonaisuutta. Tutustu Varsinais-Suomen ilmastotiekartan tavoitteisiin netissä ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/maatalous

 

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *