Ilmastokestävä metsätalous, puurakentaminen ja hyvinvointivaikutukset -tilaisuuksia siirretty syksyyn

Etusivu / Ilmasto / Ilmastokestävä metsätalous, puurakentaminen ja hyvinvointivaikutukset -tilaisuuksia siirretty syksyyn
Ilmastokestävä metsätalous, puurakentaminen ja hyvinvointivaikutukset -tilaisuuksia siirretty syksyyn

Metsäbiotalous kasvuun -hanke pyrkii kohdennetulla tiedottamisella lisäämään metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista kolmen Leader-ryhmän rahoittamana: Leader Varsin Hyvä, Leader Ravakka ja Leader Pyhäjärviseutu.

Hanke toimii Varsinais-Suomen ja eteläisen Satakunnan alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019–31.12.2021.

Hankkeen pääteemoja ja tilaisuuksien aiheita ovat:

1) Ilmastokestävä metsätalous
2) Puurakentaminen ja uudet puutuotteet
3) Metsien hyvinvointivaikutukset ja luonnontuotteiden keruu

Hankkeen hyödyt

Metsien tuotannossa panostetaan korkea-arvoisiin tuotteisiin ja aineettomiin arvoihin. Hiilensidontaa pyritään kasvattamaan lisäämällä metsien kasvua ja metsäpinta-alaa. Hankkeen tuloksena metsänomistajien osaaminen lisääntyy. Näin saadaan paremmin hiiltä sitovia metsiä, joissa kerätään luonnontuotteita ja haetaan myös henkistä terveyttä.

Metsänomistajien ja yritysten verkostot jatkavat toimintaansa hankkeen päätyttyä. Puurakentaminen ja uusien puutuotteiden käyttö lisääntyvät alueella. Tavoitteena on myös saada aikaan yritysryhmähanke puu- tai luonnontuotealalla.

Hankkeen tilaisuuksia Lounais-Suomessa

Hanke järjestää kevään aikana tilaisuuksia Lounais-Suomessa seuraavasti: