Ihan pihalla! -hankkeessa oppilaat olivat ympäristöntutkijoita

Etusivu / Ajankohtaiset / Ihan pihalla! -hankkeessa oppilaat olivat ympäristöntutkijoita
Ihan pihalla! -hankkeessa oppilaat olivat ympäristöntutkijoita

Ihan pihalla! – digikärkihanke innosti perusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimiseen vuosina 2016-2018.

Kuva: Juha Sinisalo

”Tuntui ihan kuin olisin ollut oikea tutkija”, totesi hankkeeseen osallistunut oppilas, kun häntä haastateltiin hanketta arvioitaessa. Tuoreessa julkaisussa arvioidaan hankkeen toteutumista opettajien ja oppilaiden näkökulmasta.

Tavoitteena oli omakohtaisesti lähiympäristöä ja energiakysymyksiä tutkimalla, teknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäen, luoda uusia, monialaisia ja ilmiöpohjaisia opetusmalleja. Ympäristöä tutkittiin maastossa pelattujen, opettajien ja oppilaiden itse rakentaminen mobiilipelien avulla. Tuloksista raportoitiin mm. blogeissa ja pelialustalle kerättyinä peleinä ja tutkimusyhteenvetoina.

”Lähdimme hankkeeseen ajatuksenamme tukea tutkimuksellista otetta opetuksessa, mutta innostuimme asiasta niin paljon, että kehitimme kasvatustieteilijöiden kanssa ympäristötutkimuksen oppimispolun, joka läpäisee koko koulun ala-asteelta lukioon”, kertoo Juhani Kettunen, Suomen ympäristökeskuksen ohjelmajohtaja.

Opettajien ja oppilaiden arviot olivat linjassa keskenään: he arvioivat pelin pelaamisen ja tutkimuksen tekemisen motivoineen ja kiinnostaneen oppilaita. Myös monia opettajia hanke innosti toteuttamaan pelillisyyttä ja tutkimuksellista näkökulmaa aiempaa enemmän opetuksessaan.

Oppilaat itse kokivat oppineensa eniten oikeiden tutkimusvälineiden käyttämisestä ja tutkimuksen tekemisestä. Noin puolet lähivesiä tutkineista koki oppineensa käyttämään Järvi-meriwikiä. Vähähiilisyyttä tutkineet oppilaat mainitsivat oppineensa erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä tekoja, kuten kierrättämistä ja lamppujen vaihtamista.

Opettajat arvioivat, että oppilaat oppivat erityisen hyvin vesien ja vähähiilisyyden konkreettisesta tutkimisesta. Sen sijaan kovin monimutkaisten tutkimuskysymysten pohtiminen ja SYKEn ympäristötietokantojen käyttö oli haasteellista etenkin alakoulun oppilaille. Noin puolet hiiliteeman opettajista arvioi, että oppilaat oppivat pohtimaan kestävään kehitykseen liittyviä ongelmia hyvin.

Arvioinnin tulokset osoittavat, että hanke edisti tutkimuksellisen lähestymistavan ja pelillisyyden käyttöönottoa hankekouluissa. Oppilaat oppivat hankkeessa erityisesti tutkimisesta ja tutkimusvälineiden käytöstä. Yksinkertaisten tutkimusvälineiden sekä toimivien ja motivoivien oppimispelien käyttö oli yhteydessä oppilaiden oppimiskokemusten kanssa. Tutkimusvälineiden käyttö ja pelillisyys koettiin motivoiviksi. Pelialusta toimi hyvin lähiympäristön havainnoimisen työkaluna.

”Hankkeen päätyttyä opettajilla on edelleen käytössään mittareita, hankkeessa tuotettu materiaali oppimispolkuineen ja itse rakennetut mobiilipelit, joita he voivat käyttää. Uskon, että hedelmällinen yhteistyö tulee jatkumaan hankkeessa syntyneiden verkostojen kautta”, ynnää Juhani Kettunen.

Hankkeessa oli mukana yhteensä 65 peruskoulua ja 165 opettajaa. Tutkimukseen osallistui sekä luokanopettajia että aineenopettajia oppilaineen vuosiluokilta 1-9.

Opetushallituksen kärkihankkeessa yhteistyössä toimivat Kaarinan kaupungin koordinoimana 10 kuntaa eri puolilla Suomea, digitaalisen Seppo-pelin kehittäjät ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Arvioivana tahona toimi Helsingin Yliopisto.

Lue lisää > Suomen ympäristökeskus