I Knattelabbet undersökte barnen vattenkvaliteten / Lapset tutkivat veden laatua kesäisessä Korppoossa

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / I Knattelabbet undersökte barnen vattenkvaliteten / Lapset tutkivat veden laatua kesäisessä Korppoossa
I Knattelabbet undersökte barnen vattenkvaliteten / Lapset tutkivat veden laatua kesäisessä Korppoossa

I Knattelabbet undersökte barnen vattenkvaliteten i Korpoström under hela sommaren

 

Lapset vesitutkijoina.

Knattelabbet är ett marinbiologilabb för barn i Skärgårdscentrum Korpoström i Korpo. I labbet får nyfikna barn och vuxna lära sig om djurlivet i Östersjön och undersöka havslivet med riktig forskarutrustning.

Varje morgon har vi undersökt vattenkvaliteten i gästhamnen i Korpoström. Först har vi utvärderat algläget, som vi rapporterar till NTM-centralen. Vi gör glasburkstestet och käpptestet för att lära oss om hur vi kan kontrollera om det finns alger även hemma. Från och med mitten av juni började de blågröna algerna komma. Vi har nästan hela sommar ändå bara haft 1-ans algläge, förutom några dagar i mitten av juli då det förekom mer alger (2-ans algläge).

Vattenproverna som NTM-centralen undersökt visar att vi haft åtminstone tre olika cyanobakterier på besök: Dolichospermum, Aphanizomenon och Nodularia. Vattnet har ändå inte varit lika grumligt som förra året då siktdjupet i mitten på juli sjönk till 1,45 m. I år var siktdjupet som sämst 2 m och som bäst 4,7 m.

Vi har också undersökt ytvattentemperaturen som under sommarens lopp varierat mellan 13,8 och 21,7 grader. Tack vare att vi fått låna LUMA-keskus mobila vattenundersökningslabb har vi kunnat göra noggranna mätningar även då vi undersökt vattnets surhet, syrehalt, salthalt och elledningsförmåga. Vi har i Knattelabbet i sommar lärt oss att Östersjön är ett brackvattenhav och att djuren som lever där måste tåla både sött och salt vatten. Salthalten i Korpoström har varierat mellan 5,5 – 5,7 ppt.

Vi har lärt oss hur fiskarna andas syret som finns i vattnet och varit glada att kunna konstatera att syrehalten i Korpoström har varit god. Syrehalten har i medeltal varit 9,2 mg/l och en bra syrehalt bör vara över 7 mg/l. Därutöver har vi lärt oss att man inte skall vara i vattnet eller lägga ut nät när det åskar, eftersom vattnet leder elektricitet (ca 12 000 μS/cm, typiskt värde för Östersjön)

Vesitutkimusvälineitä

I slutet av vattenundersökningen har vi fångat plankton och undersökt dem med mikroskop. Vi har sett flera skuttande hoppkräftor, hjuldjur och hinnkräftor. Samtidigt har vi förundrats över hur mycket liv det finns i vårt fina hav!

Fanny Nyström
Knattelabbet, Skärgårdscentrum Korpoström

Arrangör: Skärgårdshavets Biosfärområde i samarbete med Åbolands Skärgårdsstiftelse, Åbo Akademi och Forststyrelsen
Finansiärer: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner, Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Sparbanksstiftelsen i Korpo
Mera info om Knattelabbet: https://skargardscentrum.fi/fastprogram/knattelabbet/
Järviwiki – Korpoström:
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Korppoon_-_Houtskarin_ulkosaaristoalue/Valtakunnallisen_lev%C3%A4seurannan_havaintopaikka_(Korpostr%C3%B6m)?setlang=fi

 

Junnulabrassa lapset tutkivat veden laatua Korpoströmissä koko kesän aikana

 

Junnulabra on meribiologialabra lapsille Saaristokeskus Korpoströmissä Korppoossa. Labrassa uteliaat lapset ja aikuiset saavat oppia Itämeren asukkaista ja tutkia meren elämää aidolla tutkimusvarusteilla.

Joka aamu olemme tutkineet veden laatua vierassatamassa Korpoströmissä. Ensiksi olemme arvioinut levätilanteen, jonka raportoimme ELY-keskukselle. Teemme lasitestin ja keppitestin ja käymme läpi, miten voi tarkistaa levätilannetta myös kotona. Kesäkuun puolivälistä alkaen sinilevät ilmestyivät. Meillä on melkein koko kesän aikana ollut 1-tason levätilannetta. Ainoastaan pari päivää heinäkuun puolivälissä oli runsaasti sinilevää (2-tason levätilanne).

Vesinäytteissä, jotka lähetimme ELY-keskukselle, löytyi ainakin kolme ei-tervetullutta syanobakteeria: Dolichospermum, Aphanizomenon ja Nodularia. Vesi ei kuitenkaan ole ollut yhtä sameaa kuin viime vuonna, jolloin näkösyvyys oli heinäkuun puolivälissä  1,45 metriä. Tänä vuonna näkösyvyys on ollut huonoimmillaan 2 m ja parhaimmillaan 4,7 m.

Olemme myös tutkineet pintaveden lämpötilaa, joka on kesän aikana vaihdellut 13,8 asteen ja 21,7 asteen välillä. Olemme saaneet lainata LUMA-keskuksen mobiilivesitutkimusvarustusta ja sen ansiosta olemme pystyneet tekemään tarkkoja mittauksia veden happamuudesta, happipitoisuudesta, suolapitoisuudesta ja sähkönjohtavuudesta. Olemme Junnulabrassa kesän aikana oppineet, että Itämeressä on murtovettä ja että eläimet, jotka siinä elävät kestävät sekä suolaista että makeaa vettä. Suolapitoisuus on Korpoströmissä vaihdellut 5,5 – 5,7 ppt:n välillä.

Olemme oppineet, miten kalat hengittävät happea, jota on vedessä ja olemme ilolla todenneet, että happipitoisuus Korpoströmissä on ollut hyvä. Happipitoisuus on keskimäärin ollut 9,2 mg/l ja hyvä happipitoisuus on yli 7 mg/l. Sen lisäksi olemme oppineet, että ei saa oleskella vedessä eikä kannata laittaa verkkoja, kun ukkostaa, koska vesi johtaa sähköä (noin 12 000 μS/cm, Itämerelle tyypillinen arvo).

Vesitutkimuksen lopussa olemme pyydystäneet planktoneita ja tutkineet niitä mikroskoopeilla. Olemme nähneet monia vikkeliä hankajalkaisia, rataseläimiä ja vesikirppuja. Samalla olemme ihmetelleet, miten paljon elämää meidän ihanassa meressä on!

Fanny Nyström
Junnulabra, Saaristokeskus Korpoström

Järjestäjä: Saaristomeren Biosfäärialue
Rahoittaja: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner, Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Sparbanksstiftelsen i Korpo
Enemmän tietoa Junnulabrasta: https://skargardscentrum.fi/fastprogram/junnulabra/?lang=fi
Järviwiki – Korpoström: https://www.jarviwiki.fi/wiki/Korppoon_-_Houtskarin_ulkosaaristoalue/Valtakunnallisen_lev%C3%A4seurannan_havaintopaikka_(Korpostr%C3%B6m)?setlang=fi