Kuuminta hottia vai hukkalämpöä?

Etusivu / Ilmasto / Kuuminta hottia vai hukkalämpöä?
Kuuminta hottia vai hukkalämpöä?

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hanke on startannut Satakunnassa Prizztech Oy:n toimesta syksyllä 2019. Ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa on toteutettu teknologiaselvitys parhaista teknologisista ratkaisuista ja menetelmistä hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen. Selvityksessä painotuttiin erityisesti toimintatapoihin ja malliratkaisuihin, jotka voisivat soveltua toteutettavaksi Satakunnan alueen teollisuuden energiatalouden kehittämiseen.

Teknologiaselvitys julkaistiin 12.2.2020 Porissa pidetyssä Kuuminta hottia vai hukkalämpöä? -työpajassa, johon kutsuttiin alueen teollisuuden edustajia sekä teknologia-asiantuntijoita. Hankkeen projektipäällikkö Tuula Raukolan mukaan tavoitteena on käynnistää keskustelua hukkalämmön hyötykäyttömahdollisuuksista Satakunnassa.

Hankkeen aikana kartoitetaan Satakunnan alueen isoimpia hukkalämmön lähteitä ja etsitään ratkaisuja niiden hyötykäyttöön. Tuotetun tiedon pohjalta luodaan hukkalämmön alueellinen tiekartta vuoteen 2030, jossa on kuvattuna Satakunnan isoimmat hukkalämmön lähteet sekä toimenpide-ehdotukset lämmön talteenoton ja hyödyntämisen parantamiseksi.

Tutustu raporttiin: Hukkalämmöstä hyötyenergiaa – Teknologiaselvitys

Lisätietoa:
Tuula Raukola
Projektipäällikkö, Prizztech Oy
tuula.raukola@prizz.fi
www.prizz.fi/hukkalampo