hiilineutraalisuomi.fi -sivut avattu

Etusivu / Ilmasto / hiilineutraalisuomi.fi -sivut avattu
hiilineutraalisuomi.fi -sivut avattu

hiilineutraalisuomi.fi -verkkopalvelu tarjoaa kaikille tietoa ilmastonmuutoksen hillintää koskevista tavoitteista ja erityisesti tavoitteisiin pääsemisen käytännön keinoista.

hiilineutraalisuomi.fi -sivusto avaa ilmastohaasteen laajuuden, mutta tarjoaa näkymän myös keinoihin, joilla haasteeseen tartutaan. Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmiskuntaa koskettavista ympäristöongelmista. Se kytkeytyy luonnonvarojen globaaliin riittävyyteen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen sekä kestämättömiin kulutus- ja tuotantotapoihin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on asetettu sekä kansallisia että kansainvälisiä tavoitteita. EU:n nykyisen ilmastopolitiikan tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. EU-tavoitteiden kiristyessä myös Suomen kansallisten tavoitteiden on kiristyttävä. Lisäksi kunnat, maakunnat ja yritykset ovat asettaneet omia tavoitteitaan. Antti Rinteen hallitus on linjannut Suomen olevan hiilineutraali vuonna 2035.

>> hiilineutraalisuomi.fi

CANEMURE -hankekokonaisuus tekee työtä maakunnissa

Vuonna 2017 hyväksytty Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU) vuodelle 2030 linjaa tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia.

Canemure-hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan edelläkävijäkuntaverkostoja ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla. Varsinais-Suomi on vahvasti mukana hiilineutraaliuden tavoittelussa ja mukana CANEMURE-hankkeessa. Yhteistyö asian tiimoilla on vilkasta.