Vattenforskare till skolan – Vesitutkija vieraili kouluissa

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Vattenforskare till skolan – Vesitutkija vieraili kouluissa
Vattenforskare till skolan – Vesitutkija vieraili kouluissa

Vattenforskare till skolan

Auraåstiftelsen erbjöd i maj 2019 skolorna längs Aura ås avrinningsområde möjligheten att ta del av en lektion i terrängen med ämnet ”Vattenforskare till skolan”. I år deltog sammanlagt 13 klasser och 263 elever i vattenforskningen. Lektionerna förverkligades genom att undertecknad tillsammans med stiftelsens sommarpraktikant åkte runt till skolorna och höll vattenlektionen vid ån.

Under lektionens gång användes bland annat Finlands miljöcentrals utvecklade Vesitesti-väska som innehåller material för att kunna undersöka vattenkvalitet. Med hjälp av materialet i väskan kunde eleverna bland annat undersöka vattnets pH-värde med hjälp av pH-tabletter och ett provrör. Vattnets grumlighet undersöktes med hjälp av ett 500 ml måttglas, och siktdjupet med hjälp av en secchiskiva. Mycket förundring väckte det faktum att vattnet i ån inte luktar någonting, eller som någon så finurligt uttryckte det, ”vattnet doftar ju natur!” Även bland lärarna höjdes ögonbrynen av förvåning då vi kunde konstatera att vattnet det facto är i bättre skick än sitt dåliga rykte.

Med hjälp av håvar fångade barnen vattenkryp. Silar fastskruvade på skaft av trä användes för att fånga bottendjur. Det var härligt att se hur glada och förvånade barnen blev över de olika sländlarver och musslor som de lyckades fånga. Skräddare hade de allra flesta sett någon gång tidigare, men att kolla på dem med hjälp av en lupp var en ny och spännande upplevelse! För att identifiera de olika krypen som påträffades i vattnet användes Valonias krypkort.

Det var fint att få dela upplevelsen med barnen och se hur ivrigt de utförde de olika uppgifterna. Då vi avslutningsvis frågade vad som varit roligast med lektionen fick vi ett skållande svar på att ALLT var lika kul! Härligt att inleda sommarlovet med minnen av dessa roliga vattenlektioner!

Charlotta Berlin
Planerare
Auraåstiftelsen sr

Aurajokisäätiön vesitutkija vieraili kouluissa

Aurajokisäätiö tarjosi toukokuussa 2019 Aurajoen valuma-alueen kouluille mahdollisuuden osallistua projektiin ”Vesitutkijaa kouluille”. Projektissa tehtiin veden tutkimukseen liittyvä oppitunti. Oppitunti pidettiin sekä maastossa että luokassa. Osallistujia oli tänä vuonna yhteensä 13 luokkaa ja 263 oppilasta. Vesitutkijatunti toteutettiin siten, että allekirjoittanut vieraili yhdessä kesäharjoittelijan kanssa kouluilla ja toteutti tunnin koulujen läheisyydessä Aurajoen rannalla.

Tunnin aikana käytettiin mm. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) suunnittelemaa Vesitesti-laukkua, joka sisältää materiaalia vesitutkimusta varten. Oppilaat pääsivät mittaamaan veden pH-arvoa mittalasin ja pH-tablettien avulla. Veden sameutta tutkittiin 500 ml mittalasin kanssa ja näkösyvyyttä secchilevyllä. Ihmetystä tuotti veden hajuttomuus, tai kuten yksi lapsista totesi ”Vesihän tuoksuu ihan luonnolle!”. Opettajia yllätti, että Aurajoen veden laatu on paljon parempi kuin mitä sen huono maine kertoo.

Haavien avulla lapset pyydystivät vesiötököitä. Puuvarsiin ruuvattua sihtiä käytettiin pohjaeläimien pyydystämiseen. Oli mahtavaa nähdä, miten iloisia ja yllättyneitä lapset olivat, kun onnistuivat pyydystämään eri korentojen toukkia. Vesimittareita melkein kaikki olivat joskus nähneet, mutta niiden tutkiminen luupilla oli uusi ja jännittävä kokemus! Lajintunnistamiseen käytettiin Valonian kehittämiä Ötökkäkortteja.

Oli upeata jakaa tämä elämys lasten kanssa ja nähdä, miten innokkaasti he toteuttivat kaikki tehtävät. Kun lopuksi kysyttiin, mikä oli ollut hauskin tehtävä, saatiin vastaukseksi iloinen ”KAIKKI!”. Vesituntien hienojen muistojen saattelemana on hyvä lähteä kesälomalle!

Charlotta Berlin
Suunnittelija
Aurajokisäätiö sr