Energia-avustuksia asuinrakennuksille

Etusivu / Ajankohtaiset / Energia-avustuksia asuinrakennuksille
Energia-avustuksia asuinrakennuksille

Ympäristöministeriö 19.12.2019: Asuinrakennuksille myönnettävissä energia-avustuksia vuosille 2020-2022

Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin eikä se ole tulosidonnainen.

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Avustuksen saamisen edellyttämät tasot on säädetty asetuksessa. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella.

Avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Avustusta voi saada esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen, rakennuksen eristeiden parantamiseen tai energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin. Avustusta voi siis saada myös toimiin, joiden vaikutus ei näy energiatodistuksessa, mutta jotka esimerkiksi tehostavat energian käyttöä. Koko korjaushankkeen lopputuloksen täytyy kuitenkin täyttää avustuksen saamisen ehtona oleva koko rakennuksen energiatehokkuuden parantuminen.

Monessa tapauksessa tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi avustuksen saamiselle.

Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta