Ehdotetuilla ilmastotoimilla myönteisiä vaikutuksia Satakuntaan

Etusivu / Ajankohtaiset / Ehdotetuilla ilmastotoimilla myönteisiä vaikutuksia Satakuntaan
Ehdotetuilla ilmastotoimilla myönteisiä vaikutuksia Satakuntaan

SAMK laatii CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa maakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa vuoteen 2030. Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua sen vaikutustenarviointiin.

Yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa koostettavaa strategiaa tullaan käyttämään maakunnan kehitys- ja suunnittelutyössä taustadokumenttina ja se sisältää toimenpide-ehdotuksia kunnille, yrityksille ja kuntalaisille ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Toimijat voivat valita keinovalikoimasta niille soveltuvat ja vaikuttavimmat toimet käyttöönsä.

Strategian laatimisen kanssa on samanaikaisesti tehty myös toimenpide-ehdotusten yleispiirteisten kokonaisvaikutusten arviointia ja tunnistettu niiden merkittävät myönteiset ja kielteiset ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

– Vaikutusten arvioinnissa nousivat esiin erityisesti myönteiset vaikutukset. Toimia uusiutuvan energia ja energiatehokkuuden lisäämiseksi sekä kiertotalouden kehittämiseksi pidettiin kannatettavana. Hiilinielujen vahvistamiseen liittyvistä toimenpide-ehdotuksista useat näyttäisivät aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia. Samoin luonnonympäristöjen monimuotoisuuden suojelu nousi toimenpiteiden vaikutuksissa tärkeäksi, kertoo lehtori Riitta Dersten.

Satakunnan teollisuus on tehnyt viime vuosina merkittäviä päästövähennyksiä. Teollisuuden suunnitellut ja käynnistetyt investoinnit tukevat tavoitetta vähentää yhteiskunnan päästöjä tai perustuvat kiertotalousperiaatteelle. Kielteisiksi vaikutuksiksi arviointiin se, jos teollisuuden tai energiahuollon investointien suunnittelussa ei riittävästi huomioida vaikutuksia luonnonympäristöihin ja viihtyisyyteen.

Maaperäpäästöjen ja hiilinielujen vaikutukset korostuvat arvioinnissa. Hiilivarastojen säilymiseen tähtäävä turpeen energiakäytön vähentäminen aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia erityisesti Pohjois-Satakunnassa. Hiiltä maaperään sitovaan metsien käyttöön ja maatalouteen todettiin tarvittavan uusia menetelmiä ja osaamista.

– Vaikutusten tunnistamiseen on osallistunut laaja alueellinen asiantuntijaryhmä sekä Suomen ympäristökeskuksen edustajat. Myös SAMKin energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat ovat perehtyneet ehdotuksiin. Nyt haluamme kysyä myös muilta asiasta kiinnostuneilta onko merkittävien vaikutusten listalle nostettu oleelliset asiat, Canemure-hankkeessa harjoittelua tekevä energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Satu Palokangas kehottaa kaikkia osallistumaan arviointiin.

Tutustu kokonaisvaikutusten arviointiin (pdf).

>> Satakunnan ammattikorkeakoulu (samk.fi)

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *