Ely-keskuksen raportti kertoo nopeusrajoitusten alentamisen vaikutuksesta liikenteen päästöihin

Etusivu / Ilmasto / Liikennekaruselli / Ely-keskuksen raportti kertoo nopeusrajoitusten alentamisen vaikutuksesta liikenteen päästöihin
Ely-keskuksen raportti kertoo nopeusrajoitusten alentamisen vaikutuksesta liikenteen päästöihin

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on julkaissut raportin uudesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin nopeusrajoituksien alentamisen vaikutusta mm. liikenteen hiilidioksidipäästöihin. Tutkimus toteutettiin mallintamalla teoreettisesti neljän kaupunkiseudun (Helsingin, Tampereen, Turun ja Lahden) pääväylien nopeusrajoitusten muutoksia kolmessa eri skenaariossa. Tutkimus toteutettiin teoreettiselta pohjalta, eikä sen tavoitteena ole nopeusrajoitusten alentaminen.

Tutkimuksessa todettiin, että nopeusrajoituksia alentamalla liikenteen päästöjä voitaisiin alentaa merkittävästi. Nopeusrajoitusten alentaminen voisi myös saada osan autoilijoista vaihtamaan esimerkiksi bussiin, kun liikennevälineiden välinen matka-aikaero kapenisi. Toisaalta nopeusrajoitusten alentaminen pääväylillä saattaisi johtaa liikenteen siirtymiseen muille reiteille, jolloin päästötkin siirtyisivät muualle. Nopeusrajoitusten suunnittelua onkin aina toteutettava huomioiden alueen reitistön kokonaiskuva. Matka-ajan kasvaessa pitkäksi osa matkoista saattaisi myös jäädä kokonaan tekemättä, mikä toki vähentäisi päästöjä, mutta saattaisi vaikuttaa negatiivisesti aluetalouteen. Nopeat kulkuväylät ovat tärkeitä esimerkiksi työpaikkojen saavutettavuuden näkökulmasta.

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös alemman nopeusrajoituksen aiheuttaman matka-ajan pitenemisen kustannukset. Käytettävissä olevien laskentamallien avulla selvisi, että matkoihin käytetyn ajan kansantaloudelliset kustannukset olisivat korkeat saavutettaviin päästövähennyksiin nähden. Vertailukohtana käytettiin Euroopan unionin päästökaupan hintoja.

Kuvituskuva. Kuva: Kuvatoimisto Rodeo Oy.
Kuva: Kuvatoimisto Rodeo Oy.

Vaikka liikenteen päästöjä voisi olla mahdollista vähentää alentamalla nopeusrajoituksia, todettiin tutkimuksen tulosten perusteella autokannan uusiutumisen olevan tehokkain tieliikenteen päästöjen vähentäjä.

”Ennustettu autokannan uudistuminen, suurimpana muutoksena ajoneuvojen sähköistyminen, sekä biopolttoaineiden jakeluvelvoite vähentävät tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 35 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta” … ” Jos verrataan tarkastellulla neljällä kaupunkiseudulla nopeusrajoitusten alentamisella saavutettavaa yhteenlaskettua hiilidioksidipäästövähenemää vuoden 2030 tilanteessa (eli 35 % pienempänä), voitaisiin tarvittavasta 1,65 Mt hiilidioksidipäästövähenemästä saavuttaa skenaarioilla 1 noin 2 %, skenaarioilla 2 noin 3 % ja skenaarioilla 3 noin 6 %.”

Lue Ely-keskuksen raportti Nopeusrajoitusten vaikutus liikenteen hiilidioksidipäästöihin, meluun, turvallisuuteen ja sujuvuuteen (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.