Ympäristöasioiden huomiointi teiden talvikunnossapidossa

Etusivu / Ilmasto / Ympäristöasioiden huomiointi teiden talvikunnossapidossa

Liikennevirasto 13.11.2018

Liikennevirasto arvioi, että tiesuolan (ntriumkloridi) ja hiekan käytön kokonaismäärä tulee kasvamaan. Syynä on muun muassa talvihoidon hoitoluokkien muutokset.

Suolan käytössä on rajoituksia pohjavesialueilla.

Kävely- ja pyöräilyväylien laadukas kunnossapito ympäri vuoden lisää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta, sujuvuutta ja houkuttelevuutta myös talvella. Kaupunkiseuduilla ja suuremmissa taajamissa uutena mahdollisuutena tuodaan mukaan ns. laatukäytävät. Kun mahdollista ja tarkoituksenmukaista on, voidaan määrittää valtion, ELY-keskusten, kaupunkien tai kuntien yhteistyönä laatukäytäviä, joilla toteutetaan tienpitäjästä riippumatonta talvihoitoa. Laatukäytävillä on suositeltavaa tavoitella korkeaa palvelutasoa, joka tukee kävelyn ja pyöräilyn edistämistä kulkumuotona.

Lue lisää >> Liikenneviraston tiedote