Kestävät valinnat

Etusivu / Ympäristöohjelma 2030 / Kestävät valinnat

Kestäviä valintoja tuotteissa ja liikkumisessa

Elämme yli luonnonvarojemme

Nykyisellä kulutustasolla tarvitsemme noin 1,7 maapalloa vuonna 2020. Suomessa käytetään kansainvälisesti vertaillen huomattavan paljon luonnonvaroja. Asukasta kohden kulutuksemme on maailman kärkiluokkaa. Myös kasvihuonekaasujen päästöt henkeä kohden ovat suuria.

Voimme hillitä luonnonvarojen tuhlailevaa käyttöä ja vähentää päästöjä tekemällä kestävämpiä valintoja arjessa ja muuttamalla tuotantotapoja järkevämmiksi resurssien ja energian käytön suhteen.

Kestävät valinnat käyttöön –kehityspolun painopisteet 2014 - 2020

  • Helpotetaan kestäviä arkivalintoja asumisessa, liikkumisessa ja kuluttamisessa
  • Tehdään julkisissa hankinnoissa kestäviä valintoja
  • Kehitetään resurssitehokasta ympäristöliiketoimintaa

Tienpito

Liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Jääskeläinen kertoo, millä tavoin ympäristöasiat huomioidaan tienpidossa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Jalankulku ja pyöräily

Liikennejärjestelmäsuunnittelija Piritta Keto kertoo kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista ja niiden parantamisesta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.