Kestävät valinnat

Etusivu / Ympäristöohjelma / Kestävät valinnat

Elämme yli luonnonvarojemme. Nykyisellä kulutustasolla tarvitsemme noin 1,7 maapalloa vuonna 2020. Suomessa käytetään kansainvälisesti vertaillen huomattavan paljon luonnonvaroja. Asukasta kohden kulutuksemme on maailman kärkiluokkaa. Myös kasvihuonekaasujen päästöt henkeä kohden ovat suuria.

Voimme hillitä luonnonvarojen tuhlailevaa käyttöä ja vähentää päästöjä tekemällä kestävämpiä valintoja arjessa ja muuttamalla tuotantotapoja järkevämmiksi resurssien ja energian käytön suhteen.

Kestävät valinnat käyttöön –kehityspolun painopisteet 2014 - 2020

  • Helpotetaan kestäviä arkivalintoja asumisessa, liikkumisessa ja kuluttamisessa
  • Tehdään julkisissa hankinnoissa kestäviä valintoja
  • Kehitetään resurssitehokasta ympäristöliiketoimintaa

Kestävät valinnat_konttisatama_RodeoImages

Tienpito 2017 Ympäristö

Liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Jääskeläinen kertoo, millä tavoin ympäristöasiat huomioidaan tienpidossa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelija Piritta Keto kertoo kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista ja niiden parantamisesta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.