YM myönsi kuntien ilmastotyöhön avustusta – neljälle hankkeelle Lounais-Suomeen

Etusivu / Ilmasto / YM myönsi kuntien ilmastotyöhön avustusta – neljälle hankkeelle Lounais-Suomeen
YM myönsi kuntien ilmastotyöhön avustusta – neljälle hankkeelle Lounais-Suomeen

Ympäristöministeriö myönsi avustusta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Rahaa jaetaan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin selvästi aiempia hakuja enemmän. Lounais-Suomen alueelle saatiin avustusta neljälle hankkeelle.

”Suomalaiset kunnat ja alueet ovat lähteneet aktiivisesti ilmastotyöhön. Tämä näkyy niin ilmastoavustusta hakeneiden kuin ilmastotavoitteita asettaneiden kuntien määrässä. Ilmastoratkaisut tuovat kunnille usein päästövähennysten lisäksi taloudellista hyötyä sekä lisäävät kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia”, korostaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kolme keskeistä hanketeemaa korostui avustushakemuksissa selvästi. Nämä olivat kuntien ilmastojohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö ja energiatehokkuus.

”Saimme hakemuksia myös sellaisilta kunnilta, jotka eivät ole aiemmin profiloituneet ilmastotyössä, ja joukossa oli monta todellista helmeä”, iloitsee erityisasiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä.

Kukin hanke sai avustusta enintään 70 000 € / 70 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustusta jaettiin mm. palkka- ja selvityskustannuksiin, mutta ei omaisuuden hankintoihin tai investointeihin.

Turun kaupungin IKLU –  Ilmastokaupungin Hiilineutraalit Klusterit pääsi avustettavien hankkeiden joukkoon. Turussa toimii Ilmastojoukkue, johon kuuluu jo yli 70 ilmastoteon tehnyttä tahoa. Nyt avustusta saaneessa hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastojoukkueen toimintaa yrityksiä palvelevaksi alueelliseksi ilmastoverkostoksi.

”Tavoitteena on saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä kohdistamalla toimenpiteet Turun alueen klustereiden veturiyrityksiin ja alihankintaketjuun. Ilmastojoukkueessa on jo mukana joidenkin klustereiden veturiyrityksiä ja näistä yrityksistä valitaan “koutseja” värväämään muut veturiyritykset mukaan Ilmastojoukkueeseen”, kertoo ilmastojohtaja Risto Veivo Turusta.

Veturiyritysten näkyvä rooli Ilmastojoukkueessa kannustaa ja ohjaa tehokkaasti alihankintaverkostojen ilmastotyötä. Alihankintaverkoston yrityksille hanke tarjoaa Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -koulutuksia.

Raision kaupungin Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hanke käynnistää Raision ilmastojohtamisen. Ilmastojohtamisen esimerkkien eli toteuttamispolkujen avulla rakennetaan malli tavoitteen matkasta toteutuneeksi toimenpiteeksi. Malli sisältää esimerkiksi tarvittavat päätökset, päättäjien ja henkilöstön osallistamisvaiheet, tekijät ja ohjaajat sekä tiedotustarpeet. Käytännön työstökohteita myös lämmityspolttoöljystä luopuminen, vähähiilinen ruoka, rakennusten peruskorjaus ja uudisrakentaminen.

Kankaanpään kaupungin Ilmastojohtamisen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on kaupungin ilmasto-ohjelman päivittäminen strategiseksi työkaluksi. Sisäistä ilmastojohtamista kehitetään niin, että kestävän kaupungin periaatteet huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaupungin päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden, kaupungin konserniyritysten sekä eri toimialojen yhteistyötä ja sitoutumista kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen toisena päätavoitteena on erillisen kestävän liikkumisen strategian ja yleissuunnitelman laatiminen kevyelle liikenteelle. Pääpainotus yleissuunnitelmassa on pyöräilyreittien kehittämisessä.

Valonian Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hankkeessa kehitetään kuuden Varsinais-Suomen kunnan (Naantali, Raisio, Masku, Somero, Lieto ja Loimaa) yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen.  Koulutusten kautta edistetään kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustetaan yhteisiin ilmastotoimiin. Hanke sisältää kuntien energianeuvojien koulutusta, yrityskoulutusta, kuntavaltuutettujen koulutusta. Lisäksi työstetään koulutuksen materiaalipankki.

> Lue lisää (ym.fi)

> Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018 – 2023 (ym.fi)

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *