Vihreä lippu -koulut

Etusivu / Ajankohtaiset / Vihreä lippu -koulut
Vihreä lippu -koulut

Vihreän lipun saaneet päiväkodit, koulut, oppilaitokset ja vapaa-ajantoimijat ovat halunneet aidosti panostaa ympäristökasvatukseen ja ympäristöasioiden huomioimiseen päivittäisessä toiminnassaan. Vihreä lippu -ympäristöohjelma on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa ja se käynnistyi Suomessa vuonna 1999. Ohjelmassa on mukana noin 350 päiväkotia, koulua, oppilaitosta sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijaa.

Varsinais-Suomessa osallistuminen Vihreä lippu -ohjelmaan on ollut aktiivista 2000-luvun alusta lähtien. Vuoden 2015 osallistujia oli yhteensä 29. Vihreän lipun edistäjinä toimivat Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus ja Ruissalossa sijaitseva Tammenterhon luontokoulu. Edistäjät tarjoavat neuvontaa ja koulutusta kouluille ja päiväkodeille sekä järjestävät infotilaisuuksia.

Satakunnassa Vihreä lippu –ohjelmassa on mukana 6 koulua ja päiväkotia. Maakunnan alueella ei ole virallista Vihreän lipun edistäjää, mutta hankkeena toiminut Satakunnan ympäristökoulu markkinoi ohjelmaa lähettämällä tiedotteita kouluille ja kuntien koulu- ja sivistystoimiin. Ohjelmaan liittyneet koulut ovat verkostoituneet keskenään ja saaneet hyvin näkyvyyttä mediassa. Myös Porin kaupungin ympäristövirasto on kannustanut kouluja ja päiväkoteja lähtemään mukaan Vihreä lippu –ohjelmaan järjestämällä siihen liittyvää koulutusta. Ympäristövirasto on lisäksi sitoutunut tukemaan taloudellisesti ohjelman aloittavia oppilaitoksia ja päiväkoteja maksamalla vuosittain 2-4 mukaan lähtijälle ensimmäisen toimintavuoden osallistumismaksun.

Pyhäjärviseudulla ja Huittisissa toimiva Satakierto Oy on myös edistänyt ohjelmaa. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys innostaa kouluja ja oppilaitoksia ympäristöasioiden huomioimiseen ja Vihreän lipun tavoitteluun. Se on sitoutunut maksamaan vuosittain toimialueensa kolmelle uudelle Vihreän lipun koululle, oppilaitokselle tai päiväkodille ensimmäisen lukuvuoden osallistumismaksun, mikäli mukaan lähtenyt taho valitsee teemaksi jätehuollon ja onnistuu saamaan Vihreän lipun.