Vesistön haitta hyödyksi?

Etusivu / Ajankohtaiset / Vesistön haitta hyödyksi?
Vesistön haitta hyödyksi?

Hyötykysymykset

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen hyödyntämisessä kaikki hyötyisivät: ilmastonmuutoksen torjuntaan ja varautumiseen saataisiin lisää resursseja samalla kun yrityksille löytyisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Viereisiin kysymyksiin hakee vastausta Pyhäjärvi-instituutin käynnistämä TUTTI-hanke (Tutkimus ja tieto voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan). Instituutti kutsuu erityisesti satakuntalaisia yrittäjiä miettimään, ideoimaan ja testaamaan uusia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen haittojen torjunnassa.

– Haluamme TUTTI-hankkeessa muistuttaa ihmisiä käynnissä olevasta muutoksesta, joka vaatii esto- ja sopeutumistoimia sekä kansainvälisesti että myös paikallisesti. Haittojen torjunnan tulee olla ensisijainen tavoite, mutta kaikkia haittoja tuskin pystytään torjumaan. Sen vuoksi pitää miettiä asiaa myös toisin, kehottaa vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-insituutista.

Ilmastonmuutos etenee valtavalla vauhdilla

Rodeo_PotkukelkkaIlmastonmuutoksen vaikutuksen näkyvät lähivesissämme monin tavoin. Säkylän Pyhäjärven jääpeitteinen aika on 2000-luvulla ollut noin kuukauden lyhyempi kuin aiemmin. Lyhentyneellä jääpeitteellä on vaikutusta sekä järvien talvisiin virkistyskäyttömahdollisuuksiin että ammattikalastukseen talvipyynnin vaikeutuessa.

– Veden maksimilämpötilat ovat nousseet ja kalastossa kylmän veden kalat muikku ja siika ovat selvästi vähentyneet. Lämmenneet vedet suosivat sinileviä, jotka näyttävät viihtyvän entistä paremmin Satakunnankin vesissä, kertoo Anne-Mari.

Äärevöitynyt ilmasto, sulat talvet ja talvitulvat lisäävät ravinnekuormitusta vesistöön. Lämpimät ilmat tuovat tullessaan uusia luonnollemme vieraita kasvi- ja eläinlajeja, jotka voivat syrjäyttää paikalliset alkuperäislajit.

Ideoita maailmalta satakuntalaisten käyttöön

TUTTITUTTI-hanke julkaisee uutiskirjettä, jonka ensimmäiseen numeroon on koottu uutisia ja ideoita muualta Suomesta ja maailmalta.

– Tarkoituksemme on keksiä ideoille satakuntalaiset sovellukset, kertoo Anne-Mari Ventelä.

Hanke tulee järjestämään ideointityöpajoja, joista tarkempaa tietoa seuraavassa uutiskirjeessä. Seuraa hanketta somessa: #tuttihanke

Tieto ja tutkimus voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan –hanke on Satakuntaliiton EAKR-ohjelmasta osarahoittama. Hankkeen omarahoitus tulee Pyhäjärvi-instituutilta ja Pyhäjärven suojeluohjelmalta.

Lue lisää
>> Pyhäjärvi-instituutti
>> TUTTI-uutiskirje 1/2017

TUTTI rahoittajat