Vesiensuojelun karttapalvelu kokoaa yhteen keskeisiä vesiensuojelun kartta-aineistoja

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Vesiensuojelun karttapalvelu kokoaa yhteen keskeisiä vesiensuojelun kartta-aineistoja
Vesiensuojelun karttapalvelu kokoaa yhteen keskeisiä vesiensuojelun kartta-aineistoja

Oletko toteuttamassa vesiensuojelutoimenpiteitä tai -hanketta? Pohditko mille peltolohkoille talviaikainen kasvipeitteisyys kannattaa kohdentaa? Entä mille valuma-alueelle kunnan kannattaisi ensisijaisesti sijoittaa kunnostustoimenpiteitä? Näihin kaikkiin vesiensuojeluhaasteisiin löytyy apua Vesiensuojelun karttapalvelusta.

Joki- ja peltomaisema.Vesiensuojelun karttapalvelu on toteutettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Lounaistiedon yhteistyönä. Karttapalvelu tarjoaa vesiensuojelusta kiinnostuneille maanomistajille, kunnille ja yhdistykselle tärkeää tietoa vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi ja suunnittelemiseksi.

Karttapalveluun on koottu muun muassa ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Maanmittauslaitoksen tuottamia ympäristön tilaa ja maataloutta kuvaavia paikkatietoaineistoja Lounais-Suomen alueelta.

Vesiensuojelun karttapalvelusta löydät muun muassa vesien ekologista tilaa kuvaavat aineistot sekä pohjavesi- ja luonnonsuojelualueet. Maatalouden vesiensuojelun kannalta on keskeistä myös tunnistaa ravinnevalumien muodostumisen kannalta riskialtteimmat alueet. Sen vuoksi palvelu sisältää myös peltolohkojen rajat, eroosioherkkyysaineiston sekä peltolohkojen kasvipeitteisyyssuositukset. Näin lisäksi palvelusta löytyy myös runsaasti tietoa kotieläintaloudesta ja maaperän ravinnepitoisuudesta, mikä hyödyttää ravinnekiertotoimenpiteiden suunnittelussa.

Vesiensuojelun karttapalvelun löydät täältä!

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *