Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje on julkaistu

Etusivu / Ajankohtaiset / Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje on julkaistu

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa. Tämän vuoden viides uutiskirje ilmestyi 14.6.2018. Seuraava ilmestyy vasta kesätauon jälkeen 13.9.2018. Voit lukea vanhoja uutiskirjeitä tai liittyä tilaajalistaan täällä. Poimintoja uutiskirjeestä:

Kuntien ravinneneutraalius laajeneeHallituksen kärkihanke logo fi lila RGB SaaRa

Suomi on sitoutunut pyrkimään ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Kuntien ja kaupunkien päivittäinen työ voi tuntua olevan kaukana ravinnekierrätyksestä, mutta se liittyy itse asiassa moneen kunnan toimialaan. Jokainen toimiala ja päätöksentekoelin vaikuttavat siihen. Päätöksenteolla voidaan ohjata esimerkiksi aluesuunnittelua ja hankintoja tukemaan ravinteiden kierrätystä. Kaavoituksella voidaan konkreettisesti suunnitella ravinnekierrätykselle otollisia sijainteja ja sivistystoimi voi ohjata kuntalaisia esimerkiksi biojätteiden lajittelussa ja kompostoinnissa. Myös ympäristö hyötyy ja sen myötä kunnan vetovoima ja viihtyisyys lisääntyvät. Lisäksi ravinnekierrätys synnyttää ja houkuttelee uutta liiketoimintaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteutti vuosina 2015-2017 Ravinneneutraali kunta -hanketta, jossa kartoitettiin kuuden pilottikunnan kanssa kuntien keinoja ja hyötyjä ravinnekierrätykseen liittyen. Toiminta jatkuu hallituksen kärkihankkeena vuoden 2020 loppuun asti Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi –hankkeena. Siinä toimintamallia tehdään tutuksi valtakunnallisesti ja kannustetaan kuntia ottamaan ravinneneutraalius osaksi päivittäisiä toimintojaan sekä näkemään sen hyödyt. Kunnilta toivotaan myös ideoita ja näkemyksiä konseptien tueksi ja tulosten mittaamiseksi.

Ravinneneutraalin kunnan toiminta on myös osa eurooppalaista kestävää fosforinkäyttöä

Helsinkiin kokoontui 11. – 13.kesäkuuta runsas 300 fosforin kestävän käytön asiantuntijaa. Finlandia-talolla järjestetty European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC3) oli Euroopan merkittävimpiä fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä tapahtuma tänä vuonna.

Ravinteiden kierrätys hallituksen yhtenä kärkihankkeena on kansainvälisestikin huomionarvoinen ja kuntien ravinnekierrätystyötä ja Suomessa kehitettyä Ravinneneutraali kunta -konseptia esiteltiin konferenssissa yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Ravinneneutraali kunta -toiminta on myös osa eurooppalaista kestävää fosforinkäyttöä. Toimintamalli herätti runsaasti kiinnostusta. Keskusteluissa nousi esille, että kuntien omavaraisuus ravinteiden käytössä ja kierrätyksessä ei ole realistista, vaan ravinneomavaraisuutta tulee tarkastella valtakunnan tasolla. Kunnat nähdään monilla toimialoilla kumppaneina, joihin on kuitenkin vaikea ottaa yhteyttä, kun ei tiedetä mihin toimialaan kunnassa ravinnekierrätys liittyy.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkeita esillä fosforikonferenssissa

Konferenssissa esiteltiin myös vesien- ja merenhoidon kärkihankkeisiin kuuluvaa Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanketta SAAVIa, jossa ravinteiden kierrätys toteutetaan paikallisella tasolla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Ravinteiden kierrätystä SAAVI-hankkeessa toteutetaan esimerkiksi kierrättämällä ravinteita vesikasvillisuuden mukana vesistöstä lähipelloille. Tämäkin toiminta herätti mielenkiintoa osallistujien keskuudessa etenkin kun konferenssissa tuli esille moneen kertaan laaja-alaisen yhteistyön tärkeys ja yhtäläiset haasteet paikallistasolta globaaleihin kysymyksiin. SAAVI-hanke tuo esille niitä pieniä käytännön toimia, joilla ravinteiden kierrätyksen ja kiertotalouden laaja kokonaisuus käytännössä toteutuu. Pienistä puroista kasvaa iso virta. Paikallistason aktiivisuudella on merkitystä, kun ravinneomavaraisuutta tarkastellaan valtakunnan tasolla ja myös kansainvälisillä foorumeilla!

fosforikonferenssi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää:

> Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje 5/2018

> Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aikaisemmat uutiskirjeet

> Kuntien ravinnekierrätyksestä

> European sustainable phosphorusplatform