Varsinais-Suomelle ilmastovastuujaosto edistämään maakunnan ilmastotyötä

Etusivu / Ilmasto / Varsinais-Suomelle ilmastovastuujaosto edistämään maakunnan ilmastotyötä
Varsinais-Suomelle ilmastovastuujaosto edistämään maakunnan ilmastotyötä

Varsinais-Suomeen on perustettu ilmastovastuujaosto, joka toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina maakunnan hiilineutraaliustavoitteeseen liittyvissä asioissa.

Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nyt suunniteltujen päästövähennystoimien täysimääräistä käyttöönottoa ja myös lisätoimia tarvitaan. Jaostossa ovat edustettuina kunnat, aluehallinnon organisaatiot, yritykset, etujärjestöt sekä koulutus- ja tutkimussektorit. Puheenjohtajana toimii Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

– Lähdemme nyt työstämään Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa 2030. Tavoitteena on laatia toimintaohjelma, joka hyväksytään laajasti ja jonka toteutukseen eri tahot sitoutuvat, korostaa jaoston puheenjohtaja Timo Metsä-Tokila.

Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa. Jaoston toiminta edistää osaltaan maakuntaohjelman toteuttamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. Maakunnan ilmastotyön keskeinen taustahanke on Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE), jonka tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Ajankohtaista tietoa Varsinais-Suomen ilmastotyöstä ja ilmastovastuujaoston toiminnasta löydät Ympäristö Nytin Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivuilta.

Lue koko tiedote ELY-keskuksen verkkosivuilta: Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottavat: Varsinais-Suomelle ilmastovastuujaosto edistämään maakunnan ilmastotyötä

CANEMURE-hanke logo LIFE logo Valonia logo