Turunmaan arvokas kulttuuriympäristö

Etusivu / Ajankohtaiset / Turunmaan arvokas kulttuuriympäristö
Turunmaan arvokas kulttuuriympäristö
Utö Paula Saarento Turun museokeskuksen arkisto (TMK)
Utö

Vanhat saaristolaiskylät rakennuksineen, aitoineen, avoimine niitty- ja viljelymaisemineen, laitureineen ja merimerkkeineen ovat oleellinen osa Turunmaan kulttuuriperintöä. Nyt on tilaisuus vaikuttaa näiden arvokkaiden kohteiden vaalimiseen ja kehittämiseen kestävällä tavalla!

Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme – Åboland, vår gemensamma kulturmiljö -hankkeessa tuotetaan Turunmaan alueelle kulttuuriympäristöohjelma, jonka tavoitteena on hyödyntää ja kehittää olemassa olevaa kulttuuriympäristöä.

– Ohjelman tekemisessä tärkeää on prosessi, joka kokoaa eri toimijat yhteen. Se on asukkaiden, yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä tekemä linjaus ympäristön tärkeimmistä ominaispiirteistä, niiden hoidosta ja hyödyntämisestä, kertoo hankkeen johtaja Paula Saarento Varsinais-Suomen maakuntamuseosta.

– Ohjelman tekeminen luo mahdollisuuden vaikuttaa oman ympäristön kehittämiseen. Sitä voidaan käyttää kunnallisen ja seudullisen päätöksenteon tausta-aineistona arvioitaessa esim. rakentamisen soveltuvuutta maisemaan, Paula jatkaa. Ohjelma tarjoaa päättäjille tietopaketin ja mahdollisuuden tehdä perusteltuja valintoja.

Kulttuuriympäristöohjelman pohjaksi tarvitaan tietoa

NauvoBerghanm2 Paula Saarento Turun museokeskuksen arkisto (TMK)
Berghamn

Tietopohjana ovat paikallishistoriat, asukkaiden paikallinen perimätieto sekä kulttuuriympäristön kuvaukset, jotka perustuvat Varsinais-Suomen maakuntamuseon tekemiin inventointeihin.

– Paraisilla on inventoitu rakennuksia tänä vuonna keskustan alueella, useissa eri kylissä sekä Kirjalan ja Kårlaxin alueilla. Iniön ja Houtskarin alueilla inventoidaan myös parhaillaan. Seuraavana ovat vuorossa Nauvo ja Korppoo, selvittää Paula Saarento.

Tavoitteena on käydä läpi nykyisen Paraisten alueen kylien vanha rakennuskanta niiltä osin, kuin inventointia ei ole vielä tehty. Kemiönsaaren puolelta on jo olemassa vuosina 2011-2013 kerätyt inventointitiedot.

Arvokkaan kulttuurimaiseman tarkastelussa käytetään apuna maisemahistoriakarttoja, jotka on tehty sähköisesti asemoimalla ja piirtämällä vanhat, pääasiassa 1700-1800-luvun vaihteen isojakokartat nykykarttojen päälle. Mukaan liitetään myös karttoihin liittyvät asiakirjatiedot. Niiden avulla tiedot saadaan yksilöityä, ja niistä selviää mm. talojen nimet, ja mille talolle mikäkin peltolohko kuului. Maisemahistoriakarttojen avulla voidaan paikallistaa mm. vanhojen kylätonttien, peltojen, niittyjen ja myllyjen sijainti sekä tieurien kulku.

Keistiö

Osallisuus ja yhteistyö

Tärkeää kulttuuriympäristöohjelman tekemisessä on, että se tehdään yhteistyössä paikallisten asukkaiden, elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa. Paraisten alueella järjestetäänkin nyt kaikille avoimia kulttuuriympäristöaiheisia työpajoja, joissa keskustellaan kulttuuriympäristöön liittyvistä asioista, ja joissa kaikki saavat tuoda esille näkemyksiään merkittävistä kohteista ja siitä, mikä heille kulttuuriympäristössä on tärkeää.

Ohjelmaan liitetään myös korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n rakentajille suunnatussa tiedonvälityshankkeessa tuotetut konkreettiset korjausrakentamisohjeet.

Kulttuuriympäristöohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäytönsuunnittelussa.

Kulttuuriympäristöohjelman tekoon voi osallistua Kårlaxissa kyläkamppailun yhteydessä 3.9.2016 klo 13.

Seuraava kulttuuriympäristötyöpaja pidetään 7.9.2016 klo 18.00 Vanhalla Malmilla Curatio ry:n tiloissa, osoitteessa Malmikatu 6, Parainen.

Högsåra Paula Saarento Turun museokeskuksen arkisto (TMK)
Högsåra

Tervetuloa keskustelemaan ja vaikuttamaan! Kahvitarjoilu!

Alla muutamia kysymyksiä pohdittavaksi. Vastauksia saa lähettää alla oleviin sähköpostiosoitteisiin.

  1. Mitkä piirteet ovat mielestäsi olennaisia ja tärkeitä juuri sinun ympäristössäsi?
  2. Mikä on mielestäsi a) kaunista b) rumaa ympäristössä (yleisesti)?
  3. Mitkä paikat, rakennukset tai maiseman tekijät ovat mielestäsi erityisen kauniita (esimerkiksi tietty pihapiiri, rantaniitty, lenkkipolku…)?
  4. Mitkä ovat näköalapaikkoja, kokoontumispaikkoja ja retkikohteita? Mitkä paikat, rakennukset tai muut kohteet ovat jollain muulla tavalla merkittäviä kylän tai paikkakunnan kannalta, esimerkiksi tärkeiden tapahtumien tai henkilöhistorian vuoksi?
  5. Mitkä asiat muuttavat ympäristöä lähitulevaisuudessa?
  6. Mitkä ovat ongelmapaikkoja ja mitä niille pitäisi tehdä?
  7. Mitä piirteitä arvelet tänne hiljattain muuttaneen tai vierailijan täällä arvostavan?


Logo_Leader_RGB__nk

Yhteystiedot:

Paula Saarento, tutkija, hankkeen johtaja
Varsinais-Suomen maakuntamuseo
puh. 040707 5104, paula.saarento@turku.fi

Marianne Hemgård, toiminnanjohtaja
Curatio r.y.
Leader_logo_rgb_yksi_i_samma_batpuh. 050375 3595, marianne.hemgard@parnet.fi

Teija Mustonen, tutkija
teija.mustonen@turku.fi

Anniina Lehtokari, tutkija
anniina.lehtokari@turku.fi

lippu_ja_tunnuslauseOlemme myös Facebookissa

Hanke on saanut Maaseudun kehittämistukea (70 % kokonaisrahoituksesta) I samma båt – Samassa veneessä ry.rf. toimintaryhmästä .