Turkulainen Meriaura Group tähtää vähäpäästöisimmäksi varustamoksi

Etusivu / Ajankohtaiset / Turkulainen Meriaura Group tähtää vähäpäästöisimmäksi varustamoksi

Yhtiö teetti vuonna 2018 yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida minkälaisia toimenpiteitä varustamossa ja aluksilla voitaisiin tehdä, jotta kaikki alusperäinen jäte toimitettaisiin sataman vastaanottolaitteisiin. Tutkimuksen tulosten perusteella Meriaura Group aikoo aloittaa projektin, joka tähtää yhtiön laivaston ympäristöjalanjäljen minimointiin.

merimaisema

Projektin tavoitteena on tehdä VG-Shippingin laivastosta vähiten jätettä tuottava laivasto vuoden 2020 loppuun mennessä.  Toinen tavoite on luoda standardit kaikille aluksille käytännöistä, jotka tähtäävät muun muassa kulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen sekä tehokkaampaan jätevesien käsittelyyn.

Lue uutinen aiheesta Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehden sivuilta: Meriaura Group tähtää vähäpäästöisimmäksi varustamoksi