Turku pyytää tarjouksia energiatehokkuuspalveluista palvelurakennuksiin

Etusivu / Ajankohtaiset / Turku pyytää tarjouksia energiatehokkuuspalveluista palvelurakennuksiin

Energiaviisaat kaupungit 22.6.2020

Kaupungin palvelurakennukset kuten koulut, liikuntahallit, päiväkodit ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa. Energiatehokkuustoimenpiteitä toteuttamalla sekä energiankäyttöä tehostamalla voidaan saada aikaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksesta. Tämä edistää myös Hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen toteutumista.

Turun kaupungin tavoitteena on pilotoida energiatehokkuuspalveluita neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on valita tarjouskilpailun perusteella kaksi eri palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä, osallistumispyyntö on julkaistu täällä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/35614/notice/49456/overview .

Osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta Turun kaupunki on yhdessä Helsingin kaupungin ja Granlund Consulting Oy:n kanssa kehittänyt uusia energiatehokkuuskumppanuusmalleja syksyn 2019 aikana. Mallien kuvaukset on esitetty raportissa, joka on saatavilla täältä. 

Energiatehokkuuspalvelussa yritys ottaa vastuun tilaajan yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta.

Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumppanuuden uusista malleista kokemuksia ja kehittää malleja hyödynnettäväksi laajemmin Turun kaupungilla. Hankinta on jaettu kahteen osaan. Kumpaankin osahankintaan kuuluu kaksi palvelurakennusta. Osahankintaan 1 (arvioitu arvo noin 1,25 milj. euroa (ALV 0 %)) kuuluvat kohteet ovat Aunelan koulu ja palloiluhalli ja Aurajoen koulu. Osahankintaan 2 (arvioitu arvo noin 0,75 milj. euroa (ALV 0 %)) kuuluvat kohteet ovat Halisten päiväkoti ja Ilpoisten koulu ja palloiluhalli.

Osana hankintaa järjestään käynnit kuhunkin kohteeseen. Tarkoituksena on, että hankinnan aikana tarjoajat tuottavat kohteista energiaselvitykset, joiden laadinnasta on tarkoitus maksaa tarjoajille tilaajan etukäteen määrittämä korvaus. Palvelujen toteuttamiseksi on myös tarkoitus hakea energiatukea. Palveluntuottaja avustaa tilaajaa tukihakemuksen laadinnassa.

Palvelun vähimmäisvaatimuksia, joista tarjouskilpailussa ei voi neuvotella ovat: palvelut toteutetaan energiatehokkuuskumppanuusmallilla; tarjoajat laativat kohteista energiaselvitykset osana hankintaprosessia sekä tarjoajien laatimat suunnitelmat edellyttävät tilaajan hyväksynnän.

>> Lue lisää