Resurssiviisaus

Etusivu / Teemat / Ympäristöohjelma / Resurssiviisaus

Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat keinoja hillitä ilmastonmuutosta

Resurssiviisaudella tavoitellaan toimintaa, jossa ei synny ilmastopäästöjä. Kiertotaloudessa kaikki materiaali hyödynnetään ja kierrätetään. Jätettä ei synny lainkaan. Periaatteena on, että toisen jäte on toisen raaka-aine. Jätteiden muuttaminen resursseiksi vaatii verkostoinutta yhteistyötä ja tiedon vaihtoa, tutkimusta ja ennakkoluulottomia kokeiluja sekä tietotaidon kerryttämistä.

Resurssiviisauden päämääränä on elää maapallon kantokyvyn rajoissa niin, että luonnonvarojen kulutus on kestävällä tasolla. Samalla edistetään ihmisten hyvinvointia, yritysten kilpailukykyä, työllisyyttä ja alueiden elinvoimaisuutta.

Resurssiviisaita ratkaisuja on kehitettävä ja otettava käyttöön ennemmin tai myöhemmin, mutta suurimman hyödyn saavat edelläkävijät. Varsinais-Suomen ja Satakunnan liitot ovat strategioissaan asettaneet tavoitteet resurssi- ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Maakunnissa on vahva tahto kiertotalouden ja resurssiviisauden edelläkävijyyteen.

Resurssiviisaus alueen vahvuutena –kehityspolun painopisteet 2014 - 2020

  • Lounais-Suomesta materiaali- ja ravinnetehokkuuden mallialue
  • Toteutetaan hiilineutraaleja ja energiatehokkaita ratkaisuja
  • Lisätään hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa