Veneilijän vesiasiat

Veneilijä vaikuttaa vesiin moniin tavoin. Onko vaikutuksesi merkittävä vai vähäinen?

Vesillä liikkuminen on vastuullinen etuoikeus

Vesiympäristöä arvostetaan ja ihaillaan, veneilijät melkeinpä palvovat merta. Veneilijän täytyy kuitenkin tiedostaa vaikutuksensa vesiympäristöön: ei häiriötä, ravinnekuormitusta tai myrkkypäästöjä!

Älä lannoita merta, vaan imutyhjennä! Veneiden käymäläjätevesiä ei saa laskea vesistöön. Yhden ihmisen päivittäin tuottaman typen ja fosforin ravinnemäärä riittää kasvattamaan noin kilon levää.

Imutyhjennyslaitteiden verkosto on kohtalaisen kattava. Veneillessähän ei ole koskaan kiire, joten voi tehdä pienen kierroksen septitankin tyhjennystä varten. Vesi-wc voidaan veneessä korvata kuivakäymälällä tai kemiallisella käymälällä.

Aina vessan tyhjennys ei ole aivan mutkatonta, mutta veneilijän vastuulla on nähdä se vaiva. Vaaditaan vain huolellista suunnittelua ja asennuksen voi tehdä itse tai teettää ammattilaisella. Ohjeita imutyhjennyslaitteiden suunnittelusta ja asentamisesta löytyy netistä.

Veneen viihtyvyyden ja ympäristön kannalta kannattaa käyttää hyväkseen kylärannoissa ja venesatamissa olevia palveluita. Vie astianpesuvedet sataman viemäriin tai metsään riittävän kauas rannasta, koska mereen päätyessään ne myös rehevöittävät vesiä kuten käymäläjätevedet.

Veneen huoletonta huoltoa

Kevätkunnostuksen koittaessa kannattaa ajatella myös ympäristöä. Onko veneen pohjan myrkkymaalaaminen tarpeellista? Makeassa vedessä pohja ei likaannu, joten myrkkymaalaus on turhaa monilla Suomen vesialueilla. Käytännössä myös Perämerellä myrkkymaalaus on tarpeetonta.

Jos venettä pidetään kesäisin trailerilla ja käytetään vedessä korkeintaan muutamia viikkoja kerrallaan, ei silloinkaan ole mitään syytä levittää eliönestomaalia pohjaan. Maalaus on myös turhaa, jos on mahdollisuus pestä muutaman kerran kesässä veneen pohja. Maalausta voi myös vähentää paikkamaalaamalla tai ohentamalla maalia.

Myrkkymaaleja käytettäessä pitää huolehtia maalijätteiden asiallisesta hävittämisestä mukaan lukien pohjan hionnassa tullut pöly, joka voidaan kerätä veneen alle levitetyn pressun avulla.

Konetta huollettaessa täytyy huolehtia siihen liittyvien aineiden ja jätteiden huolellisesta käsittelystä. Jäteöljyt ovat ongelmajätettä, samoin käytetyt öljynsuodattimet ja rievut, joille kummallekin on omat jäteastiansa. Myös liuottimia, maalaus- ja lakkausjätteitä ja pintakäsittelyaineita tulee käsitellä ongelmajätteinä.

Keväällä moottoria ensi kertaa käynnistettäessä pakoputkesta poistuu pakkasneste. Kerää tämä neste talteen ongelmajätteenä tai käytä se uudestaan syksyllä. Pakkasnesteet, erityisesti etyleeniglykoli, ovat haitallisia vesieliöille, ja niitä ei pitäisi päästää luontoon.

Polttoaineen tankkaaminen veneeseen on monasti ympäristölle kuormittavampaa kuin auton tankkaaminen. Tankin täyttyessä pieni määrä polttoainetta karkaa usein veteen. Venettä tankataan usein myös irtokanisterista, mistä osumatarkkuus ei ole kovin hyvä. Hävitä siivouspaperit asianmukaisesti öljyisten jätteiden pisteeseen.

Vinkkejä