ympäristökasvatus

Etusivu / Posts tagged "ympäristökasvatus" (Page 2)
Ympäristö Nyt -palvelua pidetään tarpeellisena ja monipuolisena Lounais-Suomen ympäristötietopalveluna

Ympäristö Nyt -palvelua pidetään tarpeellisena ja monipuolisena Lounais-Suomen ympäristötietopalveluna

Joulu-tammikuun aikana toteutettiin kysely Ympäristö Nyt -palvelun käyttäjille. Verkkopalvelu ja uutiskirje koetaan tärkeänä ajankohtaisten ympäristöuutisten välittäjänä sekä yhteistyön alustana alueella. Merkittävänä palvelun käyttäjäryhmänä ovat kunnat. Lähes 80 % vastanneista seuraa Ympäristö Nyt -nettisivustoa ja yli 90 %:lle tulee Ympäristö Nyt -uutiskirje joko automaattisesti työtehtäviensä vuoksi tai vastaaja on tilannut sen itse. Noin 60 % pitää…

Jatka lukemista
Ilmoita ilmastoteko!

Ilmoita ilmastoteko!

Onko organisaatiosi panostanut ilmastopäästöjen vähentämiseen? Ilmoita ilmastotekonne meille! Teko voi olla pieni tai suuri tai vasta suunnitteluasteella. Teon toteuttaja voi olla kunta, yritys, yhdistys, järjestö tai muu organisaatio. Keräämme tietoja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimivilta toimijoilta. Päästövähennystekonne voi edustaa mitä tahansa päästösektoria. Toimi voi liittyä syntyvän jätteen vähentämiseen, kiertotalouteen, energiankulutukseen, liikenteeseen, maatalouteen tai mihin tahansa…

Jatka lukemista
Sähkölän ilmastotalkoot – pelissä punnitaan päästövähennystoimien vaikuttavuutta

Sähkölän ilmastotalkoot – pelissä punnitaan päästövähennystoimien vaikuttavuutta

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry kertoo sivuillaan yläkoulujen ja lukioiden opetuksen tueksi kehitetystä Sähkölän ilmastotalkoot -pelistä. Pelissä pelaaja arvioi erilaisten energiaratkaisujen ilmastopäästöjä ja taloudellisia vaikutuksia.  Peli on julkaistu Sähkölä.fi -sivustolla, joten pelaamaan pääsee verkkoselaimella. ”Pelin tapahtumapaikka Sähkölä on kuvitteellinen pikkukaupunki, jossa pyritään tekemään fiksuja investointeja panostamalla energiakokeiluihin, joilla pieni kunta sekä vähentäisi päästöjä että…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto tiivistää yhteistyötä

Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto tiivistää yhteistyötä

Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto kokoaa yhteen maakunnan ympäristökasvatustoimijoita ja asiantuntijoita. Verkoston kautta alueen toimijat löytävät toisensa, voivat jakaa tietoa, osaamista ja tiivistää yhteistyötä ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa. Verkoston toiminta kattaa laajasti eri aihealueita (mm. luonnon monimuotoisuus, lähivedet, jätteet sekä energia ja ilmasto). Yhteisten ympäristökasvatushenkkeiden ideointi ja toteutus sekä viestintä on myös keskeistä verkoston toiminnassa. Verkoston avulla välitetään sekä…

Jatka lukemista
Ympäristökasvatuksen avustushaku 18.10. – 30.11.2021

Ympäristökasvatuksen avustushaku 18.10. – 30.11.2021

Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen. Hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa. Avustusta voi saada juridinen henkilö…

Jatka lukemista
Lasten luontoretki Turussa 20.11.2021

Lasten luontoretki Turussa 20.11.2021

Luontoliitto järjestää lapsille luontoretken lauantaina 20.11. Turun Virnamäellä. Retkelle lähdetään Halistenkosken padolta klo 13 ja samaan paikkaan palataan noin klo 15.30. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet Luontoliiton sivuilla    

Jatka lukemista
5-8 -vuotiaiden luontokerho Kemiönsaaressa

5-8 -vuotiaiden luontokerho Kemiönsaaressa

Luontoliitto järjestää Kemiönsaaren Taalintehtaan ruukkikylällä luontokerhon maanantaisin klo 16.15-17.30. Kerho on kaksikielinen ja suunnattu 5-8 -vuotiaille. Kerho kokoontuu Fjällstuganin / Suomutalon museotalossa ja joka kerta retkeillään lähiluonnossa. Toisinaan retkiä tehdään kauemmaskin saaristoon. Kerhossa tutkitaan ja ihmetellään luonto ja luonnon ilmiöitä, opitaan retkeilytaitoja ja lajeja sekä taiteillaan. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet Luontoliiton sivulla  

Jatka lukemista
Satakunnassa toimii ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä

Satakunnassa toimii ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä

Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän tavoitteena on edistää ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen liittyvää tiedonvaihtoa maakunnassa ja toimia aihepiirin kohtauspaikkana. Ryhmä kokoontuu  kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Ryhmä on toiminut jo vuodesta 2006. Ensin erilaisten hankkeiden vetämänä ja sittemmin toiminta on vakiintunut Porin kaupungin ottaessa vastuulleen ryhmän puheenjohtajuuden ja Satakuntaliitto sihteeritehtävät. Yhteistyöryhmän toiminta kattaa laajasti eri aihealueita, mm. luonnon monimuotoisuus,…

Jatka lukemista
Kestävää menoa! -oppimateriaali viisaasta liikkumisesta

Kestävää menoa! -oppimateriaali viisaasta liikkumisesta

Valonian kokoaman Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa -oppimateriaalin avulla 3.–6. -luokkalaiset pääsevät tutustumaan kestävään liikkumiseen. Kokonaisuuden tarkoituksena on selventää omien liikkumistottumusten vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen sekä kiinnittää huomiota omiin arjen reitteihin myös turvallisuusnäkökulmasta. Oppimateriaali on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta ja soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille. Tehtäväkokonaisuus koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä…

Jatka lukemista
Ilmasto- ja kestävyyskasvatushanke tukemaan koulujen ja oppilaitosten ilmastotyötä

Ilmasto- ja kestävyyskasvatushanke tukemaan koulujen ja oppilaitosten ilmastotyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kertovat tiedotteessaan 5.10.2021 yhteistyöstään koulutuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatushankkeen käynnistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea koulujen ympäristökasvatustyötä vahvistamalla ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja oppilaiden ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä taitoja. ”- Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa yhteiskunnan jokaiseen osa-alueeseen. On tärkeää, että kouluissa ja oppilaitoksissa kyetään tarjoamaan hyvät tiedot ja taidot ilmastokriisin ajassa toimimiseen. Vaikuttava ja tutkittuun…

Jatka lukemista