rahoitus

Etusivu / Posts tagged "rahoitus" (Page 2)
Ilmastotyön rahoitus- ja hanketyöpaja 4.5. Varsinais-Suomen kunnille

Ilmastotyön rahoitus- ja hanketyöpaja 4.5. Varsinais-Suomen kunnille

Lähde suunnittelemaan rahoitusta kunnan ilmastotyölle! Kuntien ilmastotyö vaatii edetäkseen usein ulkopuolista rahoitusta. Toimenpiteiden hankkeistaminen avaa mahdollisuuksia niin kansallisen kuin EU-tason rahoituslähteiden hyödyntämiseen ja tuo näin huomattavan lisän kunnan omiin taloudellisiin resursseihin ilmastotoimien toteuttamisessa. Rahoitustahot ja -ohjelmat ovat myös arvokkaita tiedonvälityksen ja kokemusten jakamisen kanavia. Valonia haluaa rohkaista ja auttaa Varsinais-Suomen kuntia näkemään ja toteuttamaan hankerahoituksen…

Jatka lukemista
Rahoituswebinaari: julkiset rahoituskanavat yrityksille 10.5.

Rahoituswebinaari: julkiset rahoituskanavat yrityksille 10.5.

Turku Science Park Oy järjestää 10.5.2022 klo 10-12 webinaarin, jossa käydään läpi ajankohtaisia yritysten tukirahoituskanavia. Rahoituslähteitä kannattaa hyödyntää myös hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta edistävien hankkeiden toteutukseen! Ohjelmassa: ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Business Finlandin rahoitus yrityksille Teemaan liittyvät Business Finlandin ohjelmat Horisontti-haut reittinä eurooppalaisiin verkostoihin ja rahoituksiin Lisätietoja ja ilmoittautumiset Turku Business Region -verkkosivuilta  

Jatka lukemista
Fossiilittoman liikenteen toimiin rahoitusta

Fossiilittoman liikenteen toimiin rahoitusta

Liikenne- ja viestintäministeriö 8.4.2022: Varautumisen ministerityöryhmä linjasi 7.4.2022 vihreän siirtymän kokonaispaketista vuosille 2022 ja 2023. Osana tätä pakettia osoitettiin rahoitusta fossiilittoman liikenteen tiekartan toimiin. ”Täyssähköautojen hankintatukeen varataan vuosina 2022-2023 lisärahoitusta yhteensä 13 miljoonaa euroa (LVM) sekä taloyhtiöille suunnattuun latausinfrastruktuuritukeen yhteensä 30 miljoonaa euroa (YM). Liikennesähkön ja -kaasun julkisen jakeluinfran tukeen varataan yhteensä 21,5 miljoonaa euroa…

Jatka lukemista
Kunnille ja maakunnille avustusta tuulivoimarakentamiseen, haku 4.5.2022 asti

Kunnille ja maakunnille avustusta tuulivoimarakentamiseen, haku 4.5.2022 asti

Ympäristöministeriö 4.4.2022: Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Haettavana on noin 300 000 euroa, ja hakuaika on 4.4. – 4.5.2022. Avustus maksetaan viimeistään vuoden 2022 lopussa ja maksatushakemus on toimitettava ympäristöministeriölle viimeistään 9.12.2022. Avustusta voidaan myöntää myös tulevaa tuulivoimakaavoitusta ja -luvitusta tukeviin selvityksiin, eli avustuksen…

Jatka lukemista
Avustusta kunnille ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

Avustusta kunnille ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä luonnonvarojen käytön vähentämiseen ja kestävään käyttöön. Ympäristöministeriön avustus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla max. 70 %, kuitenkin enintään 70.000 euroa per hanke. Hakuaika päättyy 14.4.2022. Ympäristöministeriön nettisivuilla on tarjolla esimerkkejä mahdollisesti avustuskelpoisista hankkeista. Tarkat hakuohjeet ympäristöministeriön sivuilta (ym.fi)

Jatka lukemista
Meri-Porin suuren biolaitoksen rahoitus varmistui

Meri-Porin suuren biolaitoksen rahoitus varmistui

Yle kertoo uutisessaan 18.3.2022 Meri-Poriin suunnitellun biolaitoksen rahoituksen varmistumisesta. Toteutuessaan hanke toisi Poriin Suomen suurimman alan tuotantolaitoksen. Kokonaisinvestointi on noin 200 miljoonaa euroa. Laitos tuottaisi sahanpurusta ja puuhakkeesta toisen sukupolven bioetanolia ja nesteytettyä biokaasua. – Tämä tarkoittaa hankkeen siirtymistä lupavaiheesta suunnitteluvaiheeseen siten, että lopullinen rakentamispäätös voidaan tehdä noin vuoden kuluessa, BioEnergo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo…

Jatka lukemista
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 – 2022 -haku auki!

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 – 2022 -haku auki!

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia, jotta niistä saadaan ravinteet talteen hyödynnettäviksi maataloudessa. Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, sekä tuotannon käynnistämiseen liittyviä investointeja.  Investointihankkeita koskeva hakujakso on auki 31.3.2022 klo. 16.15 asti. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden osalta hakujakso on auki 29.4.2022 klo….

Jatka lukemista
Öljylämmityksen vaihtajille EU-rahoitusta

Öljylämmityksen vaihtajille EU-rahoitusta

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 23.2.2022 öljylämmityksen vaihtajille myönnettävien avustusten jatkumisesta. Rahoitus tulee jatkossa EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU). Koska EU:n määrärahoja ei voida myöntää kaukolämpöön siirtymiseen, kaukolämpöön vaihtavien kotitalouksien hakemuksia ei enää helmikuun lopun jälkeen voida ottaa vastaan.  ”On tärkeää, että tuemme ihmisiä muutoksessa kohti hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Avustus öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon on saavuttanut suuren suosion…

Jatka lukemista
The first call of the Central Baltic Programme 2021-2027 is open

The first call of the Central Baltic Programme 2021-2027 is open

The first call for project proposals to the Central Baltic Programme 2021-2027 is open. The call closes on 31 March 2022 at 12:00 Finnish time (EET). The call is open for two types of projects: small projects and regular projects. Both small projects and regular projects can submit project proposals via the joint electronic monitoring system Jems until 31 March 2022. All…

Jatka lukemista
Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen rahoitusinfo 2.2.2022

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen rahoitusinfo 2.2.2022

​Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmassa kaksi hakukierrosta. Avustusta voivat hakea esim. kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt. Tilaisuudessa kuullaan ohjelmasta ja sen rahoitushausta sekä keskustellaan uusista mahdollisuuksista muiden yritysten kanssa!  Ohjelma Tilaisuuden avaus, Piia Kepanen, Etelä-Savon ELY-keskus Ohjelman esittely, Anitta Sihvonen, Etelä-Savon ELY-keskus…

Jatka lukemista