hankkeet

Etusivu / Posts tagged "hankkeet" (Page 3)
Nesslingin Säätiön ensi syksyn apurahahaku 15.8. – 9.9.2022

Nesslingin Säätiön ensi syksyn apurahahaku 15.8. – 9.9.2022

Nesslingin Säätiö etsii ympäristötutkijoita ja -toimijoita, jotka haluavat olla mukana kestävyysmurroksen edistämisessä. Nesslingin Säätiön yleinen apurahahaku on tänä vuonna auki 15.8.–9.9.2022. Jaossa on yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Säätiö tukee erityisesti hankkeita, jotka edistävät eri tieteenalojen tai sektoreiden välistä yhteistyötä ja tiedon siirtymistä tiedon käyttäjille viestimällä ja yhteistyössä. Elokuussa avataan hakijoille sparrausaikoja hakemuksen ja viestintä- ja…

Jatka lukemista
Vesiensuojelutoimien taso turvattava tehostamisohjelmaa jatkamalla

Vesiensuojelutoimien taso turvattava tehostamisohjelmaa jatkamalla

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 23.3.2022 vesiensuojelun tehostamisohjelman jatkorahoituksen tarpeesta. Ohjelmassa on tehty väliarvio, jonka mukaan ohjelman teemojen ja siinä tehtävien suojelutoimien valinta on onnistunut hyvin. Ohjelman toimille on suuri tarve ja jatkon turvaamiseksi lisärahoitus on tärkeää. ”Ohjelma on avustanut noin 480 vesistökunnostushanketta vuosina 2019-2021. Suurin osa, noin 330, toteuttaa jo konkreettisia kunnostuksia, ja 150 hanketta suunnittelee…

Jatka lukemista
Hävikkiperuna muuntuu eläinproteiiniksi toukkien ruokana

Hävikkiperuna muuntuu eläinproteiiniksi toukkien ruokana

Älyohjatussa kontissa perunahävikki muuntuu eläinproteiiniksi. Manna Insect Oy kehittää ratkaisua, jossa mustasotilaskärpäsen toukat käyttävät ravinnoksi ihmisille kelpaamatonta perunahävikkiä. Lopputuotteena syntyy eläinrehua ja lannoitetta. Ravinteiden kierrätystä edistetään ja uusien ratkaisujen kehittämistä tuetaan. Sopivan rahoituksen löytämisessä auttaa MARIKA-hanke. – Kehitämme eläinproteiinia mustasotilaskärpästen avulla muun muassa perunan lajitteluhävikistä. Kasvatamme toukkia konteissa, joiden olosuhteet optimoimme älyohjauksella. Toukat ovat valmista…

Jatka lukemista
Satakuntaliitto kuntien tukena ilmastotyössä

Satakuntaliitto kuntien tukena ilmastotyössä

Satakuntaliitossa on käynnistynyt ympäristöministeriön osarahoittama alueellisen ilmastotyön hanke, jonka keskeinen tavoite on edistää kuntien ilmastotyötä niiden erityispiirteet huomioiden. Hankkeessa kannustetaan kuntia mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi tuetaan kuntien verkostoitumista keskenään ja hanketoimijoiden kanssa. Uudet hankkeet ovat keskeinen keino ohjata ja edistää ilmastotyötä aluetasolla. Lisäksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteutetaan teemakohtaisia suunnitelmia ja…

Jatka lukemista
Varsinaissuomalaisissa kunnissa ahkeraa luonnonhoitotyötä

Varsinaissuomalaisissa kunnissa ahkeraa luonnonhoitotyötä

Valonia kertoo 15.2.2022 julkaistussa artikkelissaan Varsinais-Suomen kunnissa Helmi-elinympäristöohjelman tuella käynnistetyistä luonnonhoitotöistä. Helmi-hankkeesta on myönnetty avustusta yhdeksälle varsinais-suomalaiselle kunnalle yhteensä 800 000 euroa. Kunnostettavissa kohteissa tehdään mm. puuston ja ruovikoiden raivauksia umpeen kasvun ehkäisemiseksi, ennallistetaan soita ja puroja ja kunnostetaan saariston perinnebiotooppeja. Kunnostuskohteille on laadittu kohdekyltit, joissa kerrotaan kohteen erityispiirteistä. Kyltit asennetaan maastoon sitä mukaa, kun…

Jatka lukemista
Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Varsinais-Suomessa kehitetään ilmastoystävällistä lounasmallia

Yle kertoo uutisessaan 23.2.2022 Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen Hiililounas-hankkeesta, jossa kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempää lounasruokailumallia. Lounasmalli rakennetaan keräämällä tutkimustietoa paikallisten kasviproteiinien hiilijalanjäljistä. Kasviproteiinien hiilijalanjärjistä on toistaiseksi vähän tutkimustietoa, sillä laskelmien tekeminen on alkutuottajien ja pienten yritysten näkökulmasta kallista ja työlästä. Hiililounas -hanke tuo tuottajat ja tutkijat yhteen tiedon keräämiskesi ja tulevaisuudessa tietoa ruuan hiilijalanjäljestä voidaan hyödyntää…

Jatka lukemista
Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen tapahtumia helmi-maaliskuussa 2022

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen tapahtumia helmi-maaliskuussa 2022

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke järjestää viljelijöille ja metsänomistajille monipuolisesti alan tapahtumia. Katso tulevat tapahtumat hankkeen uutiskirjeestä! Huomaa myös menneiden tapahtumien tallenteet. Tulossa mm. 2.3.2022 klo 18-20 Vuokrapellot muuttuvassa ilmastossa -webinaari (lyyti.fi) 8.3.2022 klo 18-20 Metsänhoitoa ilmastotekoja ja viestintää -webinaari (lyyti.fi) 10.3.2022 klo 10-12 Some haltuun! -webinaari (lyyti.fi)   Katso kaikki tapahtumat ja uutiset Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -uutiskirjeessä…

Jatka lukemista
The first call of the Central Baltic Programme 2021-2027 is open

The first call of the Central Baltic Programme 2021-2027 is open

The first call for project proposals to the Central Baltic Programme 2021-2027 is open. The call closes on 31 March 2022 at 12:00 Finnish time (EET). The call is open for two types of projects: small projects and regular projects. Both small projects and regular projects can submit project proposals via the joint electronic monitoring system Jems until 31 March 2022. All…

Jatka lukemista
Luonnonsuojelun toteutus etenee Lounais-Suomessa

Luonnonsuojelun toteutus etenee Lounais-Suomessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus kertoo tiedotteessaan 14.2.2022 luonnonsuojelun etenemisestä Lounais-Suomen alueella vuonna 2021. Varsinais-Suomen ELY-keskusta hankki vuonna 2021 yli 1200 hehtaaria maata valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Suojelua on toteutettu mm. METSO-ohjelman ja Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksilla. ”Suojelun piirissä on tällä hetkellä lähes 118 600 hehtaarin verran alueita Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Suojelualueverkoston tarkoituksena on omalta osaltaan edistää ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta sekä…

Jatka lukemista
ILMAVA-valmennus tukee kuntien ilmastotyötä

ILMAVA-valmennus tukee kuntien ilmastotyötä

Kuntaliitto kertoo 1.2.2022 julkaistussa artikkelissaan ilmastojohtamisen valmennusta kunnille tarjoavassa Ilmava -hankkeessa tehdystä suurten kaupunkien vertaisarvioinnista. Hankkeeseen osallistuneilla kaupungeilla Turulla, Lahdella ja Tampereella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja vertaisarvioinnin avulla ne voivat oppia toisiltaan ja saada uutta intoa ilmastotyöhön. ”ILMAVA-hankkeeseen osallistuneet suuret kaupungit toteuttivat kehittämistehtävänään ilmastotyön vertaisarvioinnin. Arviointi kohdistui kolmeen osa-alueeseen, joita olivat konsernijohtaminen, kaupungin ja elinkeinotoimijoiden…

Jatka lukemista