Pintavesien ekologisen tilan uusi arvio: vesien tila heikentynyt Lounais-Suomen rannikkovesissä

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Pintavesien ekologisen tilan uusi arvio: vesien tila heikentynyt Lounais-Suomen rannikkovesissä
Pintavesien ekologisen tilan uusi arvio: vesien tila heikentynyt Lounais-Suomen rannikkovesissä

Tila-arvio perustuu vuosien 2012-2017 seuranta-aineistoihin, edellinen ekologinen luokittelu julkaistiin 2013. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa pintavesien tilan seurannasta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella. 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan järvien tila vaihtelee erinomaisesta huonoon, puolet järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Saaristomeren ja Selkämeren rannikkovesien tila on pääosin tyydyttävä, mutta tila on heikentynyt edelliseen tilanarvioon verrattuna. Joet ovat Lounais-Suomen alueella pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Erinomaiseen tilaan luokiteltuja jokia ei ole lainkaan. Keinotekoisia ja voimakkaasti muutettuja vesiä, kuten Kokemäenjoki, Loimijoki, Paimionjoki sekä Turun, Rauman ja Uudenkaupungin edustojen rannikkovedet, ei ole vielä luokiteltu.

Uudenkaupungin saaristoa.

Lue koko pintavesien ekologisen tilan arvio ympäristö.fi:stä: Pintavesien ekologinen tila – Varsinais-Suomi ja Satakunta