Ota kantaa: maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma & ilmasto- ja energiastrategia

Etusivu / Ilmasto / Ota kantaa: maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma & ilmasto- ja energiastrategia

Ilmastolain uudistus on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Lakiuudistukseen liittyvät myös kaksi parhaillaan lausunnolla olevaa merkittävää ilmastoasiakirjaa. Lausuntoaikaa on 18.5.2022 saakka.

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on valmisteltu luonnos Suomen kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta. Strategiaa on valmisteltu koordinoidusti sekä taakanjakosektoria koskevan Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) että Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) kanssa.

Päähuomio strategiassa linjattavissa politiikkatoimissa ja niihin perustuvissa skenaarioissa on kiinnitetty EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja -velvoitteiden täyttämiseen ja hallitusohjelman hiilineutraalius 2035 -tavoitteeseen.

Hiilineutraali Suomi 2035  – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos (lausuntopalvelu.fi)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee vuosien 2021–2022 aikana kokonaisvaltaisen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman, josta tulee osa uuden ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelussa lähtökohtana on ollut hallitusohjelman mukaisesti saavuttaa ilmastotavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaalla ja oikeudenmukaisella tavalla.

Suunnitelma kattaa maankäytön muutoksiin, maatalousmaiden hiilidioksidipäästöihin, metsiin ja pitkäikäisiin puutuotteisiin kohdentuvat toimenpiteet sekä useita erilaisia poikkileikkaavia toimenpiteitä.

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU) (lausuntopalvelu.fi)

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.