Merialueiden tulevaisuusskenaariot luonnoksina kuultavana 10.5. saakka

Etusivu / Ilmasto / Merialueiden tulevaisuusskenaariot luonnoksina kuultavana 10.5. saakka

Merialueiden valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnokset sekä suunnittelualueiden tilannekuvat ovat kuultavana 10.4.–10.5.2019.

Voit käydä tutustumassa merialuesuunnittelu.fi verkkosivuilla, mitä materiaalia suunnittelualueittain on koottu ja miltä eri suunnittelualueiden ominaispiirreraportit vaikuttavat.

Palautetta voi antaa sivuilta löytyvän linkin kautta. Erityisesti palautetta toivotaan eri tulevaisuuskuvista, mutta myös ominaispiirreraporttia voi kommentoida.

Kohdasta Kuulemisaineistojen tiivistelmät löydät lyhyen ja visuaalisen tiivistelmän kunkin suunnittelualueen aineistoon. Tarkemmin suunnittelualueen ominaispiirteitä on kuvattu ominaispiirreraporteissa Tilannekuva-väliotsikon alla.

Tulevaisuusskenaariot laaditaan valtakunnallisina ja suunnittelualuekohtaisina. Skenaarioissa tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen tulevaisuuden kehityksestä.

Saadun palautteen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu suunnittelualueittain.