Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille

Etusivu / Ajankohtaiset / Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille
Luonnon monimuotoisuutta edistävä Helmi-ohjelma lausunnoille

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 20.4.2021 uudesta Helmi-elinympäristöohjelmasta, jonka se on laatinut yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Helmi -ohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Ohjelma pohjautuu Suomen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointeihin. Helmi-ohjelman tavoitteista ja toimista pyydetään lausuntoja 12.5.2021 mennessä.

”Helmi-ohjelmalla on tärkeä rooli Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Helmi on historiallinen ohjelma, jossa hoidetaan, kunnostetaan ja suojellaan useita eri elinympäristöjä. Yhteistyöllä ja oikein kohdennetuilla toimilla voimme pysäyttää luontokadon”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Helmi-ohjelmassa muun muassa kunnostetaan soita, lintuvesiä ja -kosteikoita, perinnebiotooppeja, metsiä sekä pienvesiä ja rantoja.  Tavoitteena on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina. Lisäksi ohjelmassa suojellaan luontoarvoiltaan arvokkaita soita.

Ohjelma sisältää yhteensä 40 toimenpidettä sekä tavoitteet vaikuttavuuden seurantaa varten. Luontoa hoidetaan sekä suojelualueilla että yksityismailla, ja kaikki toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lue koko artikkeli Ympäristöministeriön sivuilla

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *