Lounais-Suomen saaristoluonto ilmastonmuutoksen myllerryksessä: lajisto muuttuu

Etusivu / Ajankohtaiset / Lounais-Suomen saaristoluonto ilmastonmuutoksen myllerryksessä: lajisto muuttuu
Lounais-Suomen saaristoluonto ilmastonmuutoksen myllerryksessä: lajisto muuttuu

Perinnebiotoopit, kuten laitumet ja niityt, ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen karjatalouden, niiton ja laidunnuksen seurauksena. Niiden määrä on maatalouden muutosten myötä vähentynyt 1960-luvun jälkeen yli 90 %.

Pikkuapollo perhonen
Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen runsaskukkaisilla niityillä elävä pikkuapollo on luokiteltu vaarantuneeksi. Kuva Mikko Kuussaari/SYKE

Ajan myötä niille on kehittynyt omaleimainen lajisto. Saariston herkät elinympäristöt sijaitsevat porttina Suomeen, kun lajien esiintymisalueet leviävät etelästä pohjoisemmaksi. Esimerkiksi Hiittisten lounaispuolella sijaitsevalla Örön linnakesaarella on tehty perhosten lajistotutkimuksia 90-luvun alusta lähtien, jossa perhoslajien määrä on kasvanut vuosittain lähes 20 prosentilla.

”Lajimäärän kasvu on voimakkainta Lounais-Suomessa, jossa lajimäärät ovat tutkimusjakson aikana nousseet lähes 50 lajilla”, kertoo erikoistutkija Juha Pöyry Suomen ympäristökeskuksesta.


Kokonaisvaikutuksia vaikea ennustaa

Ilmastonmuutos vaikuttaa luonnonympäristöihin jo nyt ja vaikutukset tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa. Sitä miten lounaissuomalainen luonto kokonaisuutena muuttuu ilmastonmuutoksen seurauksena, on haastavaa ennustaa, sillä muutoksen vaikutukset vaihtelevat lajista ja ekosysteemistä toiseen.


Hanke vauhdittamassa maakunnan ilmastotyötä päästöjen vähentämiseksi

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan laaditaan ilmastotiekartat vuoteen 2030 kuusivuotisen Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeen aikana. Yhteistyössä ovat mukana alueen lukuisat toimijat, joiden asiantuntemusta, kehittämishalua ja voimavaroja tarvitaan. Maakunnan päästökehitystä seurataan säännöllisesti.


Lue koko uutinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilta: Saaristoluonto ilmastonmuutoksen myllerryksessä

Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 31.8.2019: suomenluonnonpaiva.fi/

Lue Suomen Ympäristökeskuksen tiedote 20.8.2019: Perhoslajistomme muuttuu ennätysvauhtia – Taustalla ilmaston lämpeneminen ja elinympäristöjen heikentyminen