Lisääntyvät hakkuut ja nykyiset puutuotteet vaikeuttavat ilmastonmuutoksen hillintää

Etusivu / Ajankohtaiset / Lisääntyvät hakkuut ja nykyiset puutuotteet vaikeuttavat ilmastonmuutoksen hillintää

Lisääntyvät hakkuut vaikeuttavat ilmastonmuutoksen hillintää, jos metsäteollisuuden tuotteet pysyvät nykyisen kaltaisina.

SYKE:n, Itä-Suomen yliopiston ja LUKE:n tuore tutkimus vahvistaa, että hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinielua niin paljon, ettei sen negatiivisia ilmastovaikutuksia pystytä korjaamaan kuluvan vuosisadan aikana, jos puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita. Tutkimuksessa kehitettiin valtakunnallinen arviointimalli, jossa on otettu huomioon lisääntyvistä hakkuista aiheutuva metsämaan ja puuston hiilinielumenetys sekä puun hyödyntämisellä vältetyt fossiilisperäisten tuotteiden ja polttoaineiden käytön kasvihuonekaasupäästöt. Mallissa otetaan huomioon myös puutuotteiden hiilivarastojen muutokset. Laskelmissa otetaan huomioon kahden asteen lämpötilan nousun vaikutukset puiden kasvuun ja kuolleen orgaanisen aineksen hajoamiseen vuoteen 2100 mennessä.

Metsä
 

Kuinka kauan lisähakkuun aiheuttaman ilmastohaitan korjautuminen kestää? Tätä ei tutkijoiden mukaan pystytä arvioimaan tarkasti. Tämä johtuu siitä, että metsien kasvuolosuhteet, eri tuotteiden valmistusmäärät ja tuotteiden substituutiovaikutukset muuttuvat ajan myötä, eikä näiden seikkojen tarkka ennustaminen pitkälle tulevaisuuteen ole mahdollista. Korjaantumisaika on kuitenkin pidempi kuin laskelmissa käytetty 100 vuoden tarkastelujakso, jos pitkäikäisten ja suuria substituutiohyötyjä omaavien puutuotteiden osuus ei lisäänny merkittävästi ja metsien kasvua ei saada nopeasti lisääntymään merkittävästi nykyisestä.

Lue Suomen ympäristökeskuksen tiedote aiheesta: Lisääntyvät hakkuut vaikeuttavat ilmastonmuutoksen hillintää, jos metsäteollisuuden tuotteet pysyvät nykyisen kaltaisina