Lausuntopyyntö luonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslaiksi

Etusivu / Kulttuuriympäristöohjelmat / Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma / Rakennettu ympäristö / Lausuntopyyntö luonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslaiksi
Lausuntopyyntö luonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslaiksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Lausuntoja pyydetään 7.12.2021 mennessä. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

”Esityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteena on lisäksi muun muassa edistää kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kuntien maapolitiikkaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat paatokset ja prosessit tukeutuvat.”

Lisätiedot Lausuntopalvelut.fi -sivustolla

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *