Köyliönjärven maisemanhoitoalueen kuuleminen

Etusivu / Ajankohtaiset / Köyliönjärven maisemanhoitoalueen kuuleminen
Köyliönjärven maisemanhoitoalueen kuuleminen

Köyliö-seura ry on esittänyt ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle luonnonsuojelulain mukaisen maisemanhoitoalueen perustamista Säkylän Köyliönjärven maisema-alueelle. Maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on laadittu Maisemanhoitoalue Satakuntaan -hankkeessa yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Köyliönjärvi on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue, joten päätöksen maisemanhoitoalueen perustamisesta tekee ympäristöministeriö.
Ympäristöministeriö on valtuuttanut ELY-keskuksen suorittamaan asianosaisten kuulemisen perustamisasiassa.
Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos, hakemus ja kartta ovat lausunnonannolle varatun ajan nähtävissä 23.10. – 14.12.2018.