Ilmastotyöpaja 26.3.2019

Etusivu / Ilmasto / Ilmastotyöpaja 26.3.2019
Ilmastotyöpaja 26.3.2019

Turussa 26.3.2019 järjestetty työpaja käynnisti kattavan ja tavoitteellisen ilmastotyön, joka tähtää hiilineutraaliin Varsinais-Suomeen 2040.

Työpajaan osallistui asiantuntijoita energiantuotannon, kierrätyksen, kiinteistönhuollon, liikennesuunnittelun, kuljetusten ja maa- ja metsätalouden sektoreilta sekä kunnista.

Työryhmissä pohdittiin, mitä päästövähennyksissä onnistuminen vaatii ja millainen tiekartta tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan.

Aloitusvaiheessa kerätään tietoa meneillään olevista ja päätetyistä hillintätoimista. Jatkossa arvioidaan eri sektoreiden päästövähennyspotentiaaleja ja laaditaan päästövähennysten tiekartta vuoteen 2030. Maakuntien ja kuntien päästölaskenta tehdään vuosittain.

Tiekartan fokuksessa ovat liikenne ja liikkuminen, maa- ja metsätalous, rakennusten energiatehokkuus, uusiutuvan energian tuotanto, kaupunkisuunnittelu sekä vähähiilinen tuotanto ja kulutus. Synergia kiertotalouden kanssa on tarkastelussa mukana.

Työpajan aineistot

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia CANEMURE 2018-2024 on 22 osapuolen hankekokonaisuus, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke toteuttaa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa KAISU 2030. Varsinais-Suomen osahanketta koordinoi ELY-keskus. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin LIFE-rahoitusohjelmasta.