Ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua Turun CANEMURE-osahankkeessa

Etusivu / Ilmasto / Ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua Turun CANEMURE-osahankkeessa
Ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua Turun CANEMURE-osahankkeessa

Turun kaupungin CANEMURE-osahankkeessa kehitetään ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua kolmessa teemassa: energiatehokkuus, kaupunkisuunnittelun työkalut ja käytännön kokeilut. Hankkeessa työstetään niin ilmastonmuutoksen hillitsemisen kuin siihen sopeutumisen näkökulmia.

Kuva: Joonas Mäkivirta

Energiatehokkuuden teema kohdentuu Skanssin alueelle: Skanssiin tullaan rakentamaan uusi monitoimitalo, jossa on perusopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatusta, terveydenhoitoa ja liikuntatiloja. CANEMURE-hankkeessa jatketaan energiatehokkuuden konsultoimista rakennushankkeen edetessä. Kaupungin tilapalvelut ja energiatehokkaiden kaupunkien EKAT-hanke on pohjustanut energiatehokkuuden integroimista tähän saakka.

Skanssissa halutaan edistää myös paikallisen uusiutuvan energian tuotantoa. Turku energia on asentanut alueelle matalalämpötilaisen kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon. Tavoitteena on ollut myös kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian, kuten aurinko- tai maalämmön varastointi ja tuotanto verkkoon, jos sitä jää yli omien käyttötarpeiden. CANEMURE-hankkeessa aktivoidaan Skanssin toimijoita uusiutuvan energian tuotantoon yhteiskehittämisen menetelmin.

Kaupunkisuunnittelun työkalujen kokonaisuudessa käytetään ja kehitetään yhtäältä vihertehokkuutta edistävää siniviherkerrointa ja toisaalta ilmastovaikutusten arvioimisen työkaluja kaavoituksessa. Siniviherkerroin on suunnittelun työkalu lisääntyvien hulevesien hallintaan tiivistyvillä kaupunkialueilla. Kerroin kuvaa kasvillisuuden ja pintojen määrää ja laatua tonttitasolla pihoilla sekä sitä, miten paljon ne pidättävät hulevettä. Työkalu on kehitetty Iwater-hankkeessa, mutta sen järjestelmällisessä jalkauttamisessa ja edelleen kehittämisessä on vielä tekemistä myös CANEMURE-hankkeelle.

Ilmastovaikutusten arvioimista työstetään yleiskaavatasolla parhaillaan Turun Yleiskaava 2029 -ehdotusvaiheeseen. Lisäksi asemakaavatasolla tehdään hankeyhteistyötä ilmatieteen laitoksen CANEMURE-osahankkeen kanssa. Ilmatieteen laitoksen osuudessa tutkitaan ja kehitetään ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun parhaita käytäntöjä sekä haasteita Suomessa. Tarkoituksena on yhdistää tutkimustieto käytännön suunnittelukokemuksiin ja tuottaa uudet ohjeet muillekin kunnille ympäristöhallinnon ilmasto-opas.fi-sivustolle. Turku toimii yhtenä kokeilukaupungeista.

Käytännön kokeilujen korissa puolestaan toteutetaan konkreettisempia pilotteja hankkeen teemoista: luontopohjaisista ratkaisuista hulevesien hallinnassa, uusiutuvan energian tuotannossa tai varastoimisessa sekä kestävän liikkumisen edistämisessä. Pilotit kohdentuvat brownfield-kehän kehittyviin kaupunginosiin. Niillä tavoitellaan yhteisen asukastilan laaduntamista eritoten katutilassa, julkisivuissa ja pihoilla. Skanssissa tuetaan jakamistaloutta kestävässä liikkumisessa yhteiskäyttökalustolla, mahdollisesti koululaispyörillä. Kokeilut toteutetaan pääosin hankkeen toisella jaksolla vuosina 2022-2024.

Kristina Karppi, projektipäällikkö / CANEMURE-hanke
kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Turun kaupunki

 

   LIFE logo

Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.