Hiilijalanjälkitieto tukee ilmastoviisaita hankintoja

Etusivu / Ilmasto / Hiilijalanjälkitieto tukee ilmastoviisaita hankintoja

hiilineutraalisuomi.fi 28.4.2022: Viime aikoina hankintojen ilmastovaikutukset ja päästövähennyspotentiaali ovat nousseet osaksi julkisten toimijoiden ilmastopolitiikkaa. Hankintojen merkitystä ilmastotyössä korostaa muun muassa se, että suorat päästövähennykset esimerkiksi energiantuotannossa etenevät nopeasti, jolloin välillisten päästöjen osuus päästöjakaumassa kasvaa.

Tietoa laskentamenetelmien kehitystyöstä

Osana Helsingin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista Canemure-hankkeessa tehtiin selvitys hiilijalanjäljen soveltamisesta julkisissa hankinnoissa. Tarkoituksena on auttaa hankkijoita hahmottamaan hiilijalanjäljen laskennan rooli sekä sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet hankinnan ilmastokriteerien asettamiselle. Selvitys tarkastelee hiilijalanjäljen laskennan taustaa, laskentamenetelmiä ja tulevaisuuden näkymiä kolmessa kategoriassa: 1) talonrakentamisessa, 2) infrarakentamisessa ja asfaltoinnissa sekä 3) elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. Selvityksen päätelmiä voi kuitenkin yleisellä tasolla soveltaa myös muilla hankinnan sektoreilla.

Hiilijalanjälkiarviointi auttaa tekemään ilmastokestäviä valintoja

Selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä on se, että pelkällä hiilijalanjäljen laskennalla ei edetä vielä kovin pitkälle tavoitteiden saavuttamisessa. Keskeistä onkin pohtia ilmastotavoitteita ja hahmottaa ilmastovaikutusten merkitys kussakin hankinnan kategoriassa erikseen, arvioida olemassa olevan laskentatiedon käyttökelpoisuus sekä pohtia, missä hankinnan vaiheessa mahdollista laskentaa tarvitaan. Hiilijalanjäljen arviointi ja ilmastotavoitteiden määrittely tulee olla kiinteä osa hankintojen johtamista sekä hankintojen vastuullisuuden kehittämistä laajemminkin.

Lue lisää hiilineutraalisuomi.fi-sivuilta

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *