Elinkaariajattelu osaksi päätöksentekoa ja toimenpiteitä

Etusivu / Kehityspolut / Resurssiviisaus / Elinkaariajattelu osaksi päätöksentekoa ja toimenpiteitä

LCA4Regions-hanke käynnistyi Satakunnassa

Pyhäjärvi-instituutti on hankekumppanina kansainvälisessä, EU-rahoitteisessa hankkeessa, jossa luonnonvarojen kestävää käyttöä parannetaan tuomalla elinkaariajattelua (LCA) alueiden toimintoihin, niiden suunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.

Hankkeessa laaditaan Satakuntaan toimintasuunnitelma viiden eri kokonaisuuden alle. Kokonaisuudet ovat resurssitehokkuus, jätteiden käsittely ja materiaalivirrat, julkiset hankinnat, koulutus sekä vaikuttavuuden seuranta. Suunnitelma tulee sisältämään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia elinkaarianalyysejä hyödyntävistä toimintamalleista luonnonvarojen kestävään ja taloudelliseen käyttöön ja ympäristöhaittojen vähentämiseen liittyen.

Lue lisää Pyhäjärvi-instituutin sivuilta