Biohiiltä testataan ojavesien puhdistuksessa

Etusivu / Ajankohtaiset / Biohiiltä testataan ojavesien puhdistuksessa
Biohiiltä testataan ojavesien puhdistuksessa

Sirppujoen varteen Kalantiin rakennettiin viime syksynä biosuodattamo peltojen salaojavesien puhdistamiseen. Suodattamossa testataan, kuinka paljon ojavesien sisältämistä ravinteista ja raskasmetalleista voidaan pidättää biohiilen ja puuhakkeen seoksella. Menetelmään on otettu mallia USAsta eikä vastaavaa ole aiemmin testattu Suomessa maatalouden vesiensuojelukeinona.

Biosuodattamo Kimmo Laine ProAgria
Biosuodattamossa vesi puhdistuu lehtipuuhakkeen ja biohiilen avulla. Kuva: Kimmo Laine.

Sirppujoen vesistö sijaitsee Uudenkaupungin ja Laitilan kuntien alueella. Alue on merkittävin happamien sulfaattimaiden esiintymisalue Lounais-Suomessa. Uhkana on ojavesien happamoituminen, mikä aiheuttaa raskasmetallien huuhtoutumista.

Biohiiltä ja haketta, katso video

Sirppujoen biosuodattamossa on kerroksittain biohiiltä ja lehtipuuhaketta. Salaojavedet ohjataan pumpuilla sen yläosaan. Jotta biohiilen vaikuttavuutta voidaan arvioida, on suodattamo rakennettu kahteen osaan. Toisessa on pelkästään koivuhaketta, toisessa on hakkeen lisäksi noin 30 % biohiiltä. Huokoisena materiaalina biohiili imee itseensä runsaasti vettä, ravinteita ja muita epäpuhtauksia.

Tutustu biosuodattamon rakentamiseen > video

Alustavia tuloksia syksyllä 2019

Seurantaa tehdään ottamalla vesinäytteitä ennen ja jälkeen suodatuksen. Lisäksi selvitetään, onko suodattamon massaa mahdollista käyttää maanparannusaineena sitten, kun sen puhdistusteho tulee täyteen arviolta noin 10-15 vuoden päästä. Alustavia tuloksia on luvassa syksyllä 2019. Seurantaa pyritään jatkamaan useita vuosia.

Biosuodattamo vie vähän tilaa

Biosuodattamon etuna on pieni tilantarve. Reilun metrin syvyyteen kaivettua suodattamoa tarvitaan noin 14 neliötä yhden hehtaarien ojavesien käsittelyä kohden. Tämä on tärkeä ominaisuus alueilla, joissa ei ole sopivia paikkoja kosteikkojen rakentamiseen.

Hallituksen kärkihanke

Biosuodattamon pilotointi on osa Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen –hanketta. Ravinne- ja raskasmetallikuormituksen vähentämisen lisäksi hankkeessa etsitään ratkaisuja Sirppujoen valuma-alueen happamuushaittoihin ja alajuoksun tulvahaasteisiin. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, ProAgria Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Uudenkaupungin Vesi Oy, Sirppujoen järjestely-yhtiö, Uussaaren tila/ACF Uussaari Oy ja Tmi Heikki Mustonen.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 548 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta. Kärkihankkeissa pyritään erityisesti vähentämään ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjä Itämereen, sisävesiin ja pohjavesiin.

Lue lisää > ProAgria Länsi-Suomi

 

Terhi Ajosenpää
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
ProAgria Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset