Vaikuta NYT Itämeren suojelun toimenpiteisiin

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Vaikuta NYT Itämeren suojelun toimenpiteisiin

Asukkailla on NYT mahdollisuus ideoida Itämeren suojelua sekä äänestää ideoita Kerro kantasi -verkkopalvelussa.

Vaikuttaa voi 2.–15.12. osoitteessa kerrokantasi.turku.fi

Itämeren suojelemiseksi kaupunkilaisilta haetaan Turun alueen vesien parantamiseen ja suojeluun liittyviä ehdotuksia, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti ja jotka toteutetaan yhteistyössä Itämerihaasteen kanssa.

Ehdotusten tulee olla toteuttamiskelpoisia vuonna 2020, eivätkä niiden kustannukset saa ylittää 50 000 euroa. Ehdotuksissa tulee huomioida Itämerihaasteen arvot: puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri.

Kerro ehdotuksesi Itämeren suojeluun