Uusia asetuksia ympäristötuista

Etusivu / Kehityspolut / Luonto / Uusia asetuksia ympäristötuista

Asetus avustuksista asuinrakennusten kaukolämpö-laitteistojen uusimiseen matalalämpöön soveltuviksi

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosina 2022 ja 2023. Avustuksella vauhditetaan vihreää siirtymää ja lisätään huoltovarmuutta.

Avustuksen myönteiset ympäristövaikutukset näkyvät erityisesti pitkällä aikavälillä. Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen enintään 90 celsiusasteeseen mahdollistaa uusien lämmönlähteiden, kuten hukkalämpöjen, aurinkoenergialla tuotettujen lämpöjen ja geotermisen energian, tehokkaamman hyödyntämisen.

Ympäristöministeriön tiedote 25.8.2022 (ym.fi)

Asetus puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

Tämä luonnonhoidon tuki kohdistuu metsiin, soihin ja muihin puustoisiin elinympäristöihin, ja sitä käytetään Helmi-elinympäristöohjelman kohteille. Vastaava tukiasetus perinnebiotooppien hoitoon hyväksyttiin vuonna 2020. Asetus tulee voimaan 8.9.2022.

Asetuksen mukaan ELY-keskus vastaa ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden järjestämisestä ja toteutuksen valvonnasta yksityisen maanomistajan mailla. Toiminta perustuu aina maanomistajan hakemukseen tai suostumukseen.

Asetuksen valmistelussa on arvioitu, että tukea myönnettäisiin vuosina 2022–2027 noin 500 metsäkohteen kunnostamiseen ja noin 10 000 suohehtaarin ennallistamiseen.

Ympäristöministeriön tiedote 25.8.2022 (ym.fi)

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *