Uusi ilmastopäästöjen laskentapalvelu on avattu

Etusivu / Ajankohtaiset / Uusi ilmastopäästöjen laskentapalvelu on avattu
Uusi ilmastopäästöjen laskentapalvelu on avattu

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017 yhdenmukaisella, uudella ALas-laskentamenetelmällä. Uusi laskentamalli on aiempaa tarkempi ja myös kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Laskelmat on julkaistu netissä päästötietopalvelussa ja tiedot ovat näin pysyvästi kaikkien hyödynnettävissä. Laskelmat päivitetään vuosittain. Vuoden 2018 tiedot päivitetään jo kevään aikana.

Uusi laskelma palvelee kuntia päästölähteiden tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä

Hiilidioksidipäästöt ovat asukasta kohti laskettuna Varsinais-Suomessa vähentyneet 20 % ja Satakunnassa 23 % vuosina 2005-2017. Suunta on hyvä, mutta vauhti riittämätön, kun tavoitteena pidetään 80 %:n päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.

Varsinais-Suomen päästöt asukasta kohti laskettuna vuonna 2017 olivat seitsemän hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2ekv). Satakunnassa vastaava luku oli 7,7 CO2ekv, maakuntien keskiarvon ollessa 10,7 tonnia.

Suurimmista päästöosuuksista vuonna 2017 vastasivat tieliikenne (V-S 24 %, Satak. 25 %), maatalous (V-S 17 %, Satak. 20 %)  ja kaukolämmön tuotanto (V-S 16 %, Satak. 9,5 %).

Laskelman antamien faktojen pohjalta kyetään asettamaan tavoitteita ja seuraamaan muutosta. Vertailut kuntien välillä ovat mahdollisia, mutta erojen taustalla olevat syyt ovat moninaiset. Alueellisen ilmastotyön kannalta on tärkeää saada yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa, jonka avulla voi paremmin ymmärtää eri alueiden vahvuudet globaalin haasteen ratkaisemisessa.

Päästöjen jakauma 2017 – Varsinais-Suomi

 

Kuvassa päästäjakauma piirakkadiagrammina

Päästöjen jakauma 2017 – Satakunta

 

Kuvassa päästäjakauma piirakkadiagrammina

Yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa

Yhteisinä haasteina ovat muun muassa se, miten liikkuminen saadaan järjestettyä päästöttömästi, tai se, miten energiajärjestelmä saadaan kokonaisuutena toimimaan ilman fossiilisia polttoaineita.

Sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen ilmastotiekartan 2030 ensimmäinen vaihe valmistellaan kuluvan vuoden aikana. Työpanosta maakunnan ilmastotyöhön saadaan Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2018-2024 (Canemure) –hankkeesta, jota Varsinais-Suomen alueella koordinoi ja toteuttaa ELY-keskus tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Valonian kanssa. Satakunnassa työtä koordinoi ja toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa.

Lisätietoja: