Uhanalaisia perinnemaisemia kartoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Etusivu / Kehityspolut / Kulttuuriympäristö / Uhanalaisia perinnemaisemia kartoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Uhanalaisia perinnemaisemia kartoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.7.2020

Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa perinnemaisemien kartoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Ensimmäisen kerran perinnemaisemia kartoitettiin jo 1990-luvulla, joten kohteiden nykytilasta ja arvosta tarvitaan lisää tietoa. Inventointeja rahoittaa Ympäristöministeriö, ja ne ovat osa tänä vuonna käynnistynyttä Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on hoitaa ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä.

Ainutlaatuiset elinympäristöt vaarassa hävitä

Perinnemaisemat ovat syntyneet perinteisen karjatalouden myötä. Niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet ovat maisemallisesti kauniita ja niiden hoidolla ylläpidetään elävää maaseutua ja omavaraista ruuantuotantoa. Perinnemaisemat ovat myös hyvin lajirikkaita elinympäristöjä, parhaimmilta niityiltä voi neliömetriltä löytää jopa nelisenkymmentä kasvilajia. Ainutlaatuisuudesta kertoo myös se, että jopa neljännes Suomen uhanalaisista lajeista on riippuvainen näistä elinympäristöistä eli perinnebiotoopeista. Karjan laiduntamalla niityllä on kotimaisten kukkien loiston lisäksi monenlaisia perhosia, heinäsirkkoja ja muita harvinaistuvia eliöitä, joille perinnemaisema on elinehto.

Nykyään nämä elinympäristöt ovat kuitenkin vaarassa hävitä ja monet niistä tarvitsevat kiireellistä hoitoa. Perinnebiotooppien suurin uhka on rehevöityminen sekä heinittymisen ja vesakoitumisen aiheuttama umpeenkasvu. Merkittävin hoitomuoto on laiduntaminen, joka pitää maiseman avoimena ja kasvillisuuden matalana. Pienialaisilla kohteilla vuosittainen niitto olisi tärkeää ja mahdollistaisi kotimaisten niittykukkien runsastumisen.

>> Lue lisää ELY-keskuksen tiedotteesta