Liikkumisen valinnat

Eri liikkumistavoilla on erilaiset ympäristöpäästöt

Liikenteestä päästäjä ilmaan ja vesiin

Suurin osa liikkumisen ympäristövaikutuksista liittyy ilmapäästöihin ja sitä kautta myös ilmastonmuutokseen. Polttoaineiden palaessa muodostuu hiilidioksidia ja typen oksideja. Hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasu ja siten ilmastonmuutoksen aiheuttaja.

Liikenne levittää ilmaan pienhiukkasia erityisesti hiekoituskaudella, mutta myös epäpuhtaan palamisen seurauksena. Liikenne on myös yksi suurimmista melun aiheuttajista.

Liikenteen aiheuttamat saasteet päätyvät jossain vaiheessa myös vesiin, missä ne voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Polttomoottorit, erityisesti dieselmoottorit, aiheuttavat typpipäästöjä, jotka rehevöittävät vesistöjä. Typpipäästöt voivat ilmakehässä muuttua happamaksi laskeumaksi lisäten vesistöjen happamuutta.

Happamuus haittaa vesieliöiden toimintaa ja muuttaa vesistöjen ravintoverkkoja. Typpipäästöt toimivat myös ravinteina sekä maalla, että vesistöissä. Vesistössä ravinteiden määrän kasvu lisää rehevöitymistä ja levien kasvua.

Omilla valinnoilla voi vaikuttaa

Kaupungeissa ja niiden lähitaajamissa kannattaa suosia joukkoliikennettä. Kaupunkien sisäinen ja välinen joukkoliikenne on sujuvaa ja varsin edullistakin. Haja-asutusalueilla joukkoliikenteen kattavuus ei ole nykyään riittävä ja tässä asiassa voi jokainen pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin ja yrityksiin uudenlaisten ratkaisujen löytämiseksi. Esimerkiksi ns. kutsuliikennöintiä voidaan kehittää.

Lyhyillä matkoilla on jokaisella erinomainen mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtaiseen ympäristökuormitukseen. Polkupyörällä ja kävellen pääsee helposti paikasta toiseen. Ympäristö kiittää ja valinta tekee hyvää myös omalle terveydelle.

Myös vesillä liikkumisessa voi valita ympäristöystävällisiä tapoja. Kanootilla liikkuminen vie todella lähelle meriluontoa. Huviveneiden käytössä ja huollossa on paljon ympäristönäkökohtia huomioitavana.

Lue lisää kestävästä liikkumisesta (motiva.fi)