Luomutuotanto

Etusivu / Indikaattorit / Luomutuotanto
Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on viljelymenetelmä, joka korostaa kestävän kehityksen periaatteisiin tukeutuvaa ekologisesti kestävää maataloutta. Luomutuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyy ympäristön kannalta parhaat käytännöt: pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä kotieläinten hyvinvoinnin huomioiminen.

Luomutuotanto vaikuttaa luontoarvokkaan maataloustuotannon maisemien tilan ennallistamiseen, säilyttämiseen ja parantamiseen, vesien käytön hallinnan edistämiseen, maaperän eroosion torjumiseen ja maaperän hoidon parantamiseen.

Luomutuotanto on vakiintunut tuotantotapana. Sen yhtenä piirteenä on tarkkaan määritellyt tuotantosäännöt, joita valvotaan luomutiloilla vuosittain Eviran tuotantotarkastuksessa. Päämääränä on tuottaa markkinoille luomutuotteita kuluttajille ja tuottaa hyödykkeitä, jotka edistävät ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja maaseudun kehittämistä.

Lounais-Suomen luomupinta-ala oli vuonna 2000 noin 24 700 hehtaaria. Tämän jälkeen pinta-ala väheni ollen alimmillaan vuonna 2006, jolloin luomutuotannossa oli noin 18 300 hehtaaria. Luomutilojen ja -peltoalan väheneminen vuosina 2000 – 2006 selittyy sillä, että luomutuotteista maksettu hinta ei ollut kilpailukykyinen, koska kotimaista kysyntää luomutuotteille oli vielä vähän. Toiseksi luomutuen taso ei motivoinut luomuviljelijää tekemään uutta viiden vuoden mittaista luomusopimusta päättyvän sopimuksen jälkeen.

Luomueläinsopimuksia alettiin tehdä vuonna 2005, jolloin myös luomueläimille maksettiin luomutukea. Luomueläintuotannon kasvaminen vaikutti luomukasvimarkkinoiden piristymiseen.

Ympäristötukikauden 2007 – 2013 luomusopimusehtoja tarkistettiin vuonna 2007 ja luomutuen määrää korotettiin. Tämän jälkeen alkoi luomupinta-alan tasainen kasvu. Kasvavat luomumarkkinat ja alueella tapahtuvat panostukset niiden kehittämiseksi ovat lisänneet kiinnostusta luomutuotantoon siirtymiseen. Myös maatalouden rakennemuutos ja maatalouden ympäristöasioiden painottaminen ovat edistäneet tilojen siirtymistä luomutuotantoon.

Vuonna 2015 Lounais-Suomen luomuala oli yhteensä 28 000 hehtaaria ja noin 6 % viljellystä peltoalasta.

Maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tavoitteena on, että luonnonmukaisen tuotannon ala olisi 20 %. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on 16 % viljellystä maatalousmaan alasta vuonna 2020.

Luonnonmukaisen tuotannon tuki kohdennetaan tuotantosuunnan mukaan (kasvinviljelytila ja kotieläintila). Lisäksi eriytetään tukitaso avomaan vihanneksilla paremmin vastaamaan niitä kustannuksia, joita luonnonmukaisen tuotantotavan noudattaminen puutarhakasveilla aiheuttaa.

Luomutuotannon kasvu lisää myös luomutuotteiden valikoimaa, vastaa kasvavaan kysyntään vähittäiskaupassa ja ammattikeittiöissä ja turvaa luomuelintarvikkeiden raaka-aineen saantia.

Luomutuotannon tilastot (evira.fi)

Luomukysely 2013