LCA4Regions-hankkeen opintomatka Bejaan

Etusivu / Kiertotalous / LCA4Regions-hankkeen opintomatka Bejaan
LCA4Regions-hankkeen opintomatka Bejaan

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueidenkäytön yksikön ylitarkastaja Emilia Horttanainen ja kiertotalouden erityisasiantuntija Paavo Tertsunen osallistuivat maaliskuussa 2022 Interreg Europe-rahoitusohjelman rahoittaman LCA4Regions-hankkeen opintomatkalle Bejaan, Portugaliin. LCA4Regions-hanketta koordinoi Suomessa Pyhäjärvi-instituutti.

Viiniviljelmiä. Välissä laidunnuspalsta lampaille.

LCA4Regions-hankkeen tavoitteena on kehittää EU:n laajuisesti alueellisia toimintatapoja, jotka liittyvät hyvin toteutettuun elinkaariarviointiin. Elinkaariarviointi (LCA) on menetelmä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten analysointiin ja arviointiin. Kun tuotteen koko elinkaari arvioidaan, selvitetään ympäristövaikutukset aina materiaalien hankinnasta prosessoinnin ja kuljetusten kautta tuotteen valmistukseen, käyttöön ja kierrätykseen eli elinkaaren loppuun saakka.

Elinkaariarvioinnin asiantuntemus painottuu vahvasti yrityssektorille, eikä menetelmä ole kunnissa, saati aluehallinnon viranomaisissa vielä kovin laajassa käytössä. Ympäristövaikutuksia on perinteisesti totuttu tarkastelemaan alueperusteisesti kiinnittämällä huomiota esimerkiksi ympäristöluvallisen laitoksen paikallisiin vaikutuksiin: päästöihin ilmaan, veteen ja maahan. Kun Suomessa nyt tehdään siirtymään kohti kiertotaloutta, vaatimukset arvoketjujen hallinnalle kasvavat. Näkökulmaa tulee laajentaa molempiin suuntiin: on ymmärrettävä paremmin, mistä materiaalit tulevat ja mihin ne menevät, ja minkälaisin vaikutuksin?

Bejan kaupunki ja Alentejon alue erityisen herkkää ilmastonmuutoksen vaikutuksille

Lepakkoasumus viiniviljelmän reunamilla.

Osana LCA4Regions-hanketta sekä alueiden kehittämistä on tehty opintomatkoja hankepartnereiden (Liettua, Puola, Slovenia, Italia, Espanja, Portugali) luo. Maaliskuussa vierailuvastaavana toimi pienehkö Bejan kaupunki Alentejon maakunnassa, parin tunnin bussimatkan päässä Lissabonista.

Bejan alueella on valtavia viiniviljelmiä, ja vierailun yhteydessä tehtiinkin tutustumiskäynti elinkaariarvioinnin hengessä paikallisen toimijan luo. Portugalin jo entuudestaan kuivassa ilmastossa mutta myös ilmaston lämpenemisen kasvattamien kuivuusriskien vuoksi viljelmillä on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota tuotannon resurssitehokkuuteen sekä ympäristövaikutuksiin. Paikallisten esitysten mukaan veden ja energian kulutusta on kyetty vähentämään mutta viinilitraa kohden kulutettu vesimäärä voi olla useita litroja – aiemmin ollut jopa 14 litraa vettä / litra viiniä. Alueelle onkin rakennettu valtava tekojärvestä vesikanavineen muodostuva infrastruktuuri vedentarpeen turvaamiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi maa pidetään kasvipeitteisenä ja monilajisena, lampaat laiduntavat viiniköynnösten väleissä ja alueelle on asennettu pönttöjä lepakoille. Alentejon alueella on myös tehostetusti kiinnitetty huomiota maaperän kuntoon. Bejan lähelle on perustettu kompostointilaitos. Paikalliset viljelijät motivoidaan tuomaan kompostoitavaa jätettä laitoksille lupaamalla heille veloituksetta tietyn osan lopputuotteesta eli mullasta. Maaperän multavuudesta ja kunnosta huolehtiminen on erityisen tärkeää Portugalissa, jossa heinäkuu on vähäsateisin kuukausi, ja keskilämpötila heinä-elokuussa on jopa 25 °C. Maaperän multavuudesta, ravinteista, eroosion estosta ja kosteusoloista huolehtiminen sekä elinympäristöjen ekosysteemipalvelujen tuottokyvyn säilyttäminen ovat keskeisiä tavoitteita kiertotaloudessa.

Kompostointilaitoksen toimintoja.

Elinkaariajattelun tärkeys korostumassa Lounais-Suomessa

LCA4Regions-hankkeen tuloksena Satakuntaan on laadittu Pyhäjärvi-instituutin toimesta laajan sidosryhmäverkoston tuella toimenpidesuunnitelma elinkaariarvioinnin huomioimiseksi aluekehityksessä, erityisesti EAKR- ja ESR-rahoitusten tuella. Toimenpidesuunnitelmassa keskitytään resurssitehokkuuden parantamiseen ruokasektorilla. Samalla toimenpiteet tukevat vahvasti maakunnallisia hiilineutraaliustavoitteita. Mallia toimenpiteiden toteuttamiseen on saatu mm. Navarran alueelta pohjois-Espanjasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että elinkaariajattelua voidaan hyödyntää monipuolisesti aluetoimijoiden ja viranomaisten päätöksenteon tukena. Siirtymä kiertotalouteen myös edellyttää tarkastelemaan toimintoja aiempaa laajemmista tulokulmista. Elinkaariarvioinnin turvin parannetaan tietopohjaa ja järjestelmien läpinäkyvyyttä – resurssi- ja kustannustehokkuuden paraneminen voidaan saavuttaa sen lisäksi.

Bejan keskiaikainen linna kaupungin keskustassa.

Lisätiedot hankkeesta

Teksti ja kuvat

  • Emilia Horttanainen & Paavo Tertsunen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
  • Oskari Lahtinen & Pekka Maijala (Pyhäjärvi-instituutti)

 

 

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *