Kokemäenjoen vesivisio 2050

Etusivu / Ilmasto / Kokemäenjoen vesivisio 2050
Kokemäenjoen vesivisio 2050

Kmj_VesistöaluekarttaKokemäenjoen vesistöalueen vesivisiossa keskitytään seitsemään eri teema-alueeseen:

  • Bio- ja kiertotalouden alusta
  • Eliöiden elinympäristö
  • Kulttuuri- ja asuinympäristö
  • Virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde
  • Yhdyskuntien vesihuollon pohja
  • Elinkeinotoiminnan perusta
  • Vesien tilan ja hallinnan haastaja

Vesistöalueen kestävä kehittäminen edellyttää kaikkien teema-alueiden huomioimista, tasapainoista kehittämistä ja yhteensovittamista.

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050

”Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka.

Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia alueen maakuntiin.

Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.

Uudet menetelmät ja ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja älykkäästi.”

Lue lisää >> Hämeen järviltä Satakunnan suistoon – Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050 (ymparisto.fi/vesivisio2050)