KIPSI-hanke aloittaa konkreettiset toimenpiteet Saaristomeren tilan parantamiseksi

Etusivu / Indikaattorit / Jätteet ja päästöt / KIPSI-hanke aloittaa konkreettiset toimenpiteet Saaristomeren tilan parantamiseksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KIPSI-hanke tarjoaa Saaristomeren alueen toimijoille mahdollisuuden vähentää peltojen kipsikäsittelyllä ravinnekuormitusta. Maataloustuottajille tarjotaan mahdollisuutta kipsin levitykseen vuodesta 2020 alkaen. 

Kipsikäsittelyyn osallistuvat viljelijät ovat avainasemassa KIPSI-hankkeessa, jonka tarkoitus on saada käsiteltyä kipsillä laajat peltoalueet Saaristomeren valuma-alueella. Toimien kohteena ovat kuormittavimmat valuma-alueet ja vesistöjen varret.  Laajamittainen kipsinlevitys aloitetaan Paimionjoen ala- ja keskiosien valuma-alueilta, ja tarkoitus on saada mukaan käsittelypeltoja sellaisilta osa-alueilta, joilla vaikutuksia vesien tilaan voisi seurata. Vesiensuojeluun saadaan tehoa, kun toimia toteutetaan yhteistyössä kaikkien eri toimijoiden kesken. Suurin osa kipsin levityksestä tapahtuu vuosina 2020-22.

vesiensuojelun tehostamisohjelma
Hanke on osa ympäristöministeriön luotsaamaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Lue koko uutinen ELY-keskuksen verkkosivuilta: KIPSI-hanke tarjoaa Saaristomeren alueen toimijoille mahdollisuuden vähentää peltojen kipsikäsittelyllä ravinnekuormitusta