Kansallinen biokaasuohjelma

Etusivu / Ilmasto / Kansallinen biokaasuohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.1.2020

Kansallista biotalousohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportti luovutettiin elinkeinoministerille 28.1.2020.

Biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät toiminnan heikkoon kannattavuuteen. Sitä voitaisiin parantaa investointikustannuksia alentamalla, lopputuotteista saatavaa myyntihintaa parantamalla sekä tehostamalla maataloudesta saatavien raaka-aineiden hankintaa. Korkeat investointikustannukset ovat hidaste etenkin pienille laitoksille.

Työryhmän raportissa kuvataan biokaasualan nykytilaa ja siihen liittyvät ohjauskeinot. Työryhmä ehdottaa joukon toimenpiteitä alan tunnistettujen esteiden ja hidasteiden ratkaisemiseksi. Raporttiin sisältyy myös Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma.

Lue lisää