Blue Care -työpaja yrittäjille Kaskisissa

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Blue Care -työpaja yrittäjille Kaskisissa
Blue Care -työpaja yrittäjille Kaskisissa

Mikä Blue Care?

Blue Care on ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa vesiluonnossa. Se on vesiympäristön vastine käytössä olleelle Green Care -termille, jolla tarkoitetaan toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Luonnonvarakeskuksen tutkija Pia Smeds kiteytti Blue Caren ytimen alkuvuodesta Porissa järjestetyssä seminaarissa näin: Blue Care on merkityksellistä toimintaa luonnon tai muiden hyväksi, uuden oppimista tai vaikka kalastukseen osallistumista.”

Satakunnan ammattikorkeakoulussa Blue Care liittyy BlueSata-hankkeeseen, jossa tarkastellaan vesistöjen mahdollisuuksia palveluliiketoiminnassa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään rannikon ja saariston sekä muiden vesistöjen hyvinvointia edistäviä ja oppimista tukevia vaikutuksia. Blue Caren avulla pyritään myös lisäämään ymmärrystä vesistöistä ja vesiekosysteemin merkityksestä. Blue Care -tuote voi olla paitsi kalastukseen liittyvää, myös esimerkiksi vesistöympäristöjen kunnostusta.

”Suomessa on tutkittu, että ihmiset, jotka elävät rannikon läheisyydessä, elävät tilastollisesti pidempään, ovat terveempiä ja kertovat olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja onnellisempia kuin muut. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Englannissa ja Irlannissa”, huomauttaa Smeds.

Blue Care -työpaja järjestetään 19.9. Kaskisissa

Blue Care -työpaja Kaskisissa 19.9.2018 klo 10-15 johdattelee Blue Care-palveluiden maailmaan ja antaa tilaisuuden suunnitella omia palveluita sekä keskustella palveluideoista alan asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuden järjestävät BlueSata-hanke ja Luonnostaan nouseva Pohjanmaa! -hanke. Työpajan ohjelma: BlueCare -työpajan ohjelma

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 9.9. osoitteessa: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/8272/lomake.html

Lue lisää

> Kalanbongausta ja mato-ongintaa – Blue Care tuo esille vesistöjen hyvinvointivaikutusta

> BlueSata-hanke